MENY hamburgermeny Close-menu button
Bilde fra tilsvarende kurs 2020. Foto: Alv Arne Lyse.

Kurs i gytefisktelling

Lørdag 25.september arrangerer Dale JFL, NJFF-Hordaland og NORCE kurs i gytefisktelling i Daleelva i Vaksdal. Kurset starter kl. 10, frammøte ved Dale klekkeri (ved kraftstasjonen), og kurset varer til kl. 17

I år blir det igjen arrangert eget kurs i laksedykking i Daleelva i Vaksdal. Dale Jakt -og Fiskarlag og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sitt fylkeslag i Hordaland er arrangører og NORCE er ansvarleg for kursinnholdet. Kurset er støttet økonomisk av statsforvalteren i Vestland. Av smittevernshensyn er det begrenset antall plasser på kurset.

Kurset har som mål å gi grunnleggende opplæring i dykking i elv som metode for å fange stamfisk og vurdere fiskebestanden. Kurset går ut på opplæring i bruk av utstyr og det å dykke i elven og se på fisk, opplæring i å fange stamfisk og å telle fisk i elven med dykkerdrakt eller fra land med vadebukse. Kurset er beregnet på personer som er tilknyttet fiskerlag i elv, grunneiere og andre som er involvert i fiskeforvaltning.

Kurset er åpent for alle som driver med stamfiske og kartlegging av laks og sjøaure i elver.

Oppstart kl. 10:00 på Dale klekkeri på Dale. Avslutning innen kl. 17:00.

Del 1: Teori i møterommet i Dale klekkeri

Del 2: Praktisk i elva med snorkling

Del 3: Fanging av stamfisk og sortering i Dale klekkeri

Følgende blir omtalt/demonstrert i løpet av dagen:

 • Metode med bruk av garn, not, hov
 • Fangst uttak av oppdrettslaks
 • Fiske med bruk av harpun
 • Sortering av stamfisk
 • Fang og slipp
 • Gjennomgang av Dale Jakt- og Fiskarlag sine metoder for stamfiske og kultivering av fisk
 • Oppbevaring av fisken i notpose
 • Transport av fisken
 • Oppbevaring av fisken over lengre tid
 • Omvising i Dale klekkeri sitt anlegg
 • Habitat-tiltak i Daleelva
 • Opplæring i bruk av drakt, maske og snorkel i elv
 • Praktisk øving i elva for å fange stamfisk med dykker
 • Praktisk øving i elva for å telle fisk med dykker

Kursavgift er kr. 500,-, inklusiv en enkel lunsj.

For mer informasjon kontakt fylkessekretær Terje Wangsholm i NJFF Hordaland på e-post [email protected] eller telefon 414 45 768.

Påmelding kan gjøres via e-post til [email protected] Påmeldingsfrist er senest torsdag 23. september.

NB! Ved behov for lån av dykkerdrakt/dykkerutstyr, gi beskjed om dette samt størrelse.