MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

FISKEUTVALGET

​FISKEREGLER I OSELVA 2022

Osvassdragets forvaltningslag har kommet frem til følgende regler for sesongen 2022.

Fisketid 1 juni til 31 august.

1. Kvoter: Det er kun lov å ta opp 2 laks i døgnet pr fisker, dette uavhengig av hvor man fisker eller hvor mange fiskekort man har. Når kvoten er oppnådd, skal all fiske opphøre. All sjøørret er fredet, og skal straks settes ut igjen. Beregn vekt og lengde. Utsatt fisk skal også rapporteres. All fisk under 40 cm er fredet og skal straks settes ut igjen. Oppdrettsfisk skal avlives, den går ikke med i kvoten.

2. Rapportering: All fisk skal rapporteres med lengde, vekt og kjønn. Det skal taes skjellprøver av all avlivet fisk. Rapportering skal skje på scanatura.no hvis kortet er kjøpt på inatur.no. Dette gjøres etter endt fisketur.

3. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. På sone 0–5 kan flere personer fiske på samme kort, se under for oversikt over antall stenger per sone.

Antall fiskestenger pr sone

Kremretten: 1 stang

Sone 0-1: 3 stenger

Sone 2: 2 stenger

Sone 3: 2 stenger

Sone 4: 2 stenger

Sone 5: 3 stenger

Kortet er kun gyldig ved betalt fisketrygdavgift til staten, gjelder alle som fisker på kortet. Kun fiske med stang er lovlig. Det kan kun benyttes en stang pr fisker. Fiske fra båt, er ikke tillat.

4. Styret i Osvassdragets forvaltningslag er ansvarlig for reaksjoner ved brudd på fiskeregler.

Brudd på disse regler samt regler som beskrevet på inatur medfører automatisk inndraging av fiskekort og utestengelse inneværende sesong. Styret vil også vurdere videre utestengelse fra vassdraget. Særlig alvorlige brudd på fiskeregler som for eksempel gjentatte brudd på disse vil bli politianmeldt.

5. Fiskeren plikter å respektere nærings og brukerinteresser ved ferdsel til og fra fiskeplass. Vær nøye med å rydde fiske og rasteplassen når du drar. Ta alt avfall med hjem.

6.Bruk av klepp er forbudt

7.Fiskekort refunderes ikke dersom Oselvo blir stengt før opprinnelig tid,eks midtsommerevaluering som ikke oppnåes.

SKITT FISKE!​

 

​​Fiskekort Kjøpes på inatur.no