Stordøy JFL Årsmøte 2024

Innkalling til Årsmøte 2024 i Stordøy JFL - tysdag 30.januar 2024 kl.1900 - Nordbygdo u.skule

Publisert: 01. januar 2024 kl. 21.40

Sist oppdatert: 04. januar 2024 kl. 22.30

SAKER:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Val av ordstyrar og referent
3) Val av 2 representantar til å skrive under protokoll.
4) Årsmelding frå styret og gruppene
5) Rekneskap
6) Innkomne saker
7) Val

Innkomne saker må vera Styret ihende innan tysdag 15. jan til [email protected] Sjå mindre

Vel møtt!!

- Styret -