Elg
Publisert 18.05.2016 15:58
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Elg
Foto: Åsgeir Størdal
Elg
Foto: Torgeir W. Skancke

Elgen er vårt største hjortevilt. En storvokst elgokse kan veie mer enn 700kg. Oksen utvikler gevir som felles hvert år om vinteren.

Elgen har en stor tung kropp med kort kraftig hals, stort hode med lang mule og store ører. Den har lange lyse bein. Pelsen for øvrig varierer i nyanser fra grått til brungrått eller gråsvart. Elgkalven har om sommeren og høsten en brunrød farge og merkbart kortere mule enn de voksne.

Hovedårsaken til den økende bestandsutbredelsen hos elg er endringer i skogbruket som har bedret elgens mattilgang. Dette i kombinasjon med rettet avskyting, hvor de verdifulle produksjonsdyra har blitt spart under jakta, har gitt oss den tallrike og utbredte elgstammen vi har i dag.

Moderne norsk elgforvaltning er i hovedsak lagt opp for kjøttproduksjon. Dette innebærer at det i størst grad felles unge dyr sammen med enkelte voksne individ som er på tur ut av produksjonsalder. Dette gir ikke bare størst kjøttavkastning til jegerne, men også attraktive dyr å beskue for andre naturbrukere.

Utbredelse: Skogstrakter over hele landet, unntatt enkelte steder langs kysten på Vestlandet, i Lofoten, og noen kystområder i Finnmark. Elgen etablerer seg i stadig nye områder i landet.

Biotopvalg: Barskog i alle hogstklasser med lauvinnslag, blandingsskog og reine lauvskogsområder inklusive fjellbjørkeskog med innslag av vier.

Næring: Vinter: kvist av furu, bjørk, vier, rogn, og osp. 

Sommer: lauv, blåbærlyng, ulike grasarter og urter.

Samliv: Polygam. Enslig utenom paringstiden. Kalvene følger mora første leveåret. Om vinteren kan det i enkelte områder observeres flokker på avgrensende vinterbeiteområder.

Arealbruk og vandring: Leveområdene varierer med årstiden og biotopkvalitet. Enkelte steder kan dyr trekke flere mil mellom sommer- og vinterbeiteområder.

Kjønnsmodning: Normalt 1,5 år. Dyr med svak næringstilgang og dårlig vekstutvikling kan bli kjønnsmoden først ved 2,5 års alder.

Forplantning: Paringstid: September-oktober. Drektighet: 8 måneder. 1-3 kalver fødes i mai.juni. Tvillingfødsler er mest vanlig for kyr over 4 år. Antallet kalver påvirkes også av næringstilgang og kondisjonen på kua. Voksne kyr i svak kondisjon kan ha hvileår, hvor de bygger opp egen kropp framfor å føde kalver. Disse er fortsatt fertile, og vil ofte komme med tvillingkalver det påfølgende året.

Viktigste bestandsregulerende faktor: Den overveiende dødeligheten skyldes jakt. Kollisjoner med bil og tog er også en vesentlig dødelighetsfaktor. I enkelte overtette bestander kan sykdom og parasitter være en merkbar faktor. Det samme gjelder predasjon der ulv og bjørn forekommer.


Kontaktperson: Webjørn Svendsen​.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.