Med lys på ettersøk
Publisert 15.02.2016 01:55
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Etter lang kamp fra NJFF endra Stortinget viltloven i 2014: De største endringene er at kunstig lys og motorbåt tillates under enkelte ettersøksformer, og at åtelys på revejakt kan fastmonteres andre steder enn husveggen. Her finner du noen råd.
Med lys på ettersøk

​​​NJFF har i mange år jobba for å endre lovverket til det beste både for viltet og jegerne: Ved all jakt er det en viss fare for at et skudd ikke medfører øyeblikkelig død hos viltet. Jegerne har ansvar for at lidelsene blir minimale, men lovverket har tidligere satt sperrer som avskjærer den mest effektive og humane avlivinga.

- Bruk av lommelykt har tidligere vært forbeholdt kommunale ettersøkslag. Ved skumringsjakt har dette medført unødige vansker for vanlige jegere. Likedan har det ved sjøfugljakt vært tungvint at jegerne måtte fjerne motoren fra båten som de brukte for å komme seg ut på skjæret, hvis de skulle ut og hente skadeskutt fugl. NJFF hilser derfor endringene velkomne: Skal vi ha ei fornuftig innretta viltlovgivning som ivaretar sikker jakt og rask avliving, må vi ha et forståelig regelverk basert på tillit til jegerne, sier NJFFs infosjef Espen Farstad.

 

Dette innebærer endringene

Viltloven ble endra med virkning fra 1. juni 2014. Vi bringer her noen praktiske eksempler på hva dette innebærer:

Kunstig lys er fortsatt forbudt under sjølve utøvelsa av jakta, men jegerne kan nå bruke kunstig lys ved ettersøk etter skadeskutt hjortevilt. Til gjengjeld medfører det ei varslingsplikt til jaktrettshaver (jaktleder, grunneier etc.), kommune og politi før lyset tennes. Hvis varslinga vil forsinke ettersøket vesentlig (for eksempel i områder uten mobildekning), kan varslinga sendes umiddelbart etter avslutta søk. Merk at det er jegeren som har bevisbyrden for at påskytinga er lovlig.

 

Praktiske eksempler og tips

Ta kontakt med jaktrettshaver og viltmyndighetene i din kommune i forkant av jakta, slik at du veit hvilket telefonnummer og varslingsform du skal benytte. NJFF oppfordrer alle kommuner om å opprette et varslingsnummer som slike meldinger kan gå til, gjerne på SMS. I tilfelle dette ikke er etablert, ring kommunens servicet​org sjøl om det er utafor normal åpningstid: Ved en eventuell kontroll vil loggen på din telefon vise at det er gjort forsøk på å varsle. Husk å lagre numrene på mobilen din slik at de er lett tilgjengelige.

Sjekk gjerne også med politiet lokalt hvilket telefonnummer som skal benyttes, men normalt må du ringe 02800 (ikke send SMS): Det er neppe ønskelig at du blokkerer politiets nødnummer 112 for å varsle om at du leiter etter et rådyr.

 

Erstatter ikke annen varslingsplikt

Dersom det oppstår en situasjon, er det viktig at du opplyser hvilket jaktområde meldinga kommer fra. For eksempel kan teksten lyde som følger: "I samband med skadeskutt rådyr, vil det bli tatt i bruk lys under ettersøk i Hjortedalen (evt. GPS-posisjon). Mvh. Ola Jæger."

I tilfelle jakta foregår i områder uten telefondekning, anbefaler NJFF at du uansett gjør et forsøk på å sende melding, slik at dette kan dokumenteres. I tillegg bør du så snart som mulig i etterkant varsle om gjennomført ettersøk med lys.

Merk også at kravet om melding før bruk av kunstig lys, ikke erstatter andre varslingsplikter dersom ettersøk går inn på andre jaktområder eller at ettersøket strekker ut i tid slik at kommune eller politi også må varsles.

Du finner en nyttig gjennomgang av ettersøksreglene inkl. endringene i viltloven på Miljøkommune.no.

 

Motorbåt og sjøfugl

Tidligere var all bruk av motorbåt forbudt under sjøfugljakt, med mindre du var mer enn 2 km fra nærmeste skjær. Nå tillates bruk av motorbåt når dette er nødvendig for å avlive skadeskutt sjøfugl, men merk at 5 knop er maks tillatte fart under ettersøk.

Også her er det et krav om omvendt bevisbyrde, slik at jegeren må bevise at viltet er felt uten bruk av motorbåt. Et jaktskjul med personlige eiendeler nær der ettersøket pågår, vil synliggjøre hvor jakta har foregått. Jegeren må snarest mulig varsle politi og kommune dersom motorbåt brukes under ettersøk, men her kan varslinga gis i etterkant. Merk imidlertid at du må varsle på nytt dersom det går noe tid mellom hvert ettersøk. Også her er det praktisk å ha lagra telefonnummer til kommune og politi før jakta starter, og husk å opplyse hvilket område meldinga kommer fra.

 

Kunstig lys på revejakt og fellefangst

Endringene innebærer i tillegg at revejegerne ikke lenger må montere åte-lyset på en husvegg. Dette har blant anna medført praktiske utfordringer ved at lyset må være relativt kraftig for å nå ut på riflehold, noe som kan være vanskeli​g hvis man har ei åtebu uten innlagt strøm.

Endringene innebærer at det nå er tilstrekkelig at man benytter en stolpe eller et tre. Merk likevel at det er et krav at lyskilda er fast montert. Du kan altså ikke fyre opp frontlysene på bilen og bruke dette som skytelys, eller bruke ulike former for nattkikkert eller lys på våpenet.

Dersom du driver fangst, kan du nå også bruke kunstig lys under avliving av vilt fanga i felle. NJFF anbefaler at lys benyttes: Lyset bidrar til at du kan se byttet før det felles, slik at skuddet plasseres presist og avlivinga blir effektiv.  Det er ikke enkelt å avlive et fanga dyr i ei mørk felle når det knapt er mulig å se hva som befinner seg i fella.

Du kan lese mer om bruk av ettersøkshund​ på våre jakthund-sider.​ 

Kontaktperson: Webjørn Svendsen.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.