Fjellrype
Publisert 18.05.2016 15:29
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Fjellrype
Foto: Åsgeir Størdal
Fjellrype
Foto: Åsgeir Størdal

Også kalt skarv eller fjellskarv i deler av landet. Begge kjønnene er jevnstore, men noe mindre enn lirypene. Ei voksen fjellrype veier 400 - 500 gram. I sommerdrakt er begge kjønnene gråspraglet. Den voksne steggen har ei karakteristisk svart stripe mellom nebbrota og øyet. Denne beholdes også i vinterdrakten, og gir et klart skille mellom stegg og høne.

Vingefjærene, buken og de fjærkledde føttene er hvite hele året. Draktskiftet er mye likt lirypenes, med hvit kamuflasjedrakt om vinteren. Fjellrypesteggen beholder sin hvite vinterdrakt lengre enn hønene og gjerne ei god stund ut i rugeperioden.

Forvekslingsart: Fra liryper i sommerdrakt skilles de lettest gjennom sin mer gråspraglete kamuflasjedrakt. I vinterdrakt kan de lett forveksles, men steggen har en rapende lyd. Som jaktbytte kan de skilles ved at fjellrypene er noe mindre, har et smekrere nebb og svarte tånegler. Fjellrypesteggene har ei karakteristisk svart stripe fra nebbrota til øyet.

Utbredelse: Alpine fjellområder i hele landet.

Biotopvalg: Høyfjellsområdene i hele landet. Karrig lyngmark, snøleier eller blokkmark over vierregionen. Om vinteren kan de observeres under næringssøk ned mot bjørkebeltet.

Næring: Vinter: Krekling og bjørk. Resten av året: Vier, bærlyngskudd, bær og forskjellige urter.

Arealbruk og vandringer: Standfugl. Territorier hos stegger fra varierer fra 1-5 hektar inntil 1 km2. avhengig av biotopkvalitet. Om vinteren kan på grunn av næringssituasjonen gjøre forflyttninger til egnete vinterbiotoper.

Kjønnsmodning: 1 år

Forplantning: Hannfuglen – steggen etablerer revir på vårvinteren. Dette varierer sterkt i størrelse avhengig av bestandstetthet og biotopens kvalitet. Revirgrensene hevdes gjennom spill både på bakken og i lufta. Steggene velges av hønene gjennom sitt revir og sitt spill. Fjellrypene er normalt seriemonogame, og danner par for yngleperioden. Disse lever sammen gjennom hele sommerhalvåret. Steggen har funksjon som vaktpost, men begge tar del i egg og kyllingstell. I mai-juni legges 7-11 egg. Reiret legges på bakken med skjul som gjør at fjellrypa har nytte av sin kamuflasjefarge. Dersom reiret blir røvet, kan høna etablere et nytt reir og legge egg på ny. Slike reir inneholder færre egg. Rugetid: 20-21 dager. Kyllingene kan lette fra bakken når de er ca ei uke gamle. 

Kullstrukturen oppløses etter ca 70-84 døgn eller ved overgang til vinter

​Viktigste bestandsregulerende faktor: Predasjon.


Kontaktperson: Webjørn Svendsen​.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.