Bli hagle- og rifleinstruktør
Publisert 15.02.2016 01:52
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Bli hagle- og rifleinstruktør
Gode skyteferdigheter er en nødvendighet for at du skal kunne drive jakt på en god måte. Både for at du selv skal ha størst utbytte av jaktturene, og for å sikre human avlivning av viltet.

Instruktørene er forbundets viktigste ambassadører og kompetansebærere. Vår målsetning er å være Norges ledende kunnskapsformidler innenfor jakt og sportsfiske, og for å nå dette, er vi avhengige av gode, kvalifiserte instruktører i den ganske land. Vi ønsker deg velkommen på laget.​

​​​Dette er noe for deg hvis du ønsker å øke dine ferdigheter og kompetanse, men også ha muligheten til å videreformidle og veilede andre skyttere.

Som hagle- eller rifleinstruktør er du med på gjennomføring av kurs i regi av lokalforeningen din. For å opprettholde kvaliteten på ulike kurs og aktiviteter, er det et kontinuerlig behov for nye, dyktige instruktører, som ivrer for jakt og skyting. Kjenner du kribling i jakt- og skytegenene? Bli instruktør!​​

​Hva innebærer det å væ​re instruktør? 

Vanlige oppgaver for en instruktør er kursing av mannskaper som har oppgaver i forbindelse med drift av skytebaner (standplassledere, stevnemannskaper osv.)

I tillegg vil du som instruktør være en ressurs ved alle typer kursvirksomhet i lokalforeningen, og du har et spesielt ansvar for den faglige delen av gjennomføringen. Alle instruktører må gjennom et oppdateringskurs hvert 5.år. Slik sikrer vi oss at du og resten av instruktørkorpset er aktivt og faglig oppdatert.

​​Hvem er jeg instr​​uktør for? 

Som hagle- eller rifleinstruktør er du tilknyttet en lokalforening, og fungerer som veileder og kursholder på foreningens aktiviteter. Alle instruktører tegner en standardkontrakt med sin forening, hvor ansvarsområdet og forpliktelsene defineres nærmere.

Fylkeslagets/ fylkesins​​truktørens ansvar og oppgaver

I hvert fylke finnes det en fylkesinstruktør. Fylkesinstruktøren har ansvar for å utdanne lokale instruktører til foreningene, og for å holde oppdateringskurs for de lokale instruktørene i sitt fylke. Fylkesinstruktør på hagle / rifle vil også kunne utdanne hagledommere og standplassledere.

​​Hva må​​ je​g kunne?

For å bli instruktør i hagle/ rifle stilles følgende krav:

  • Skyteteknisk kunnskap. Du bør være en rimelig god hagle- / rifleskytter.

  • Jakterfaring, minimum 3-5 år.

  • Tid og interesse for å drive fortløpende instruksjon.

  • Pedagogisk erfaring, eller tidligere erfaring med forelesninger og instruksjon osv.

  • Personlig egnethet.

Kompetansekravene er veiledende, og i rekrutteringsøyemed kan det ​​være aktuelt å fire litt på kravene. Et eksempel kan være yngre skyttere som ønsker å bidra som instruktører, men ennå ikke har fått 3-5 års jakterfaring. Er du villig til å tilegne deg kompetansen nevnt ovenfor, er du langt på vei klar for å bli instruktør.

​​Hvo​​rdan går jeg frem for å bli instruktør?

Når du nå har bestemt deg for å bli instruktør, tar du kontakt med din forening og avklarer behovet for lokale instruktører. De fleste foreninger som har skytebaner vil stille seg positive til ditt ønske om å bli instruktør, og når foreningen først utdanner nye instruktører sender de som regel flere på kurs.   

​​Vil du​ vite mer? 

Fylkessekretæren i ditt fylke vil ha oversikt over aktuelle kurs. Kontaktinfo finner du på fylkeslagenes sider via nedtrekksmenyen øverst til høyre.

Kontaktperson: Vidar Nilsen.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.