Orrfugl
Publisert 18.05.2016 15:42
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Orrfugl
Foto: Terje Kolaas.
Orrfugl
Foto: Terje Kolaas.

Kjønnene er svært ulike. Orrhanen er svart med blått skinn i fjærdrakten. Stjerten er karakteristisk lyreformet og det hvite vingespeilet er lett synlig når den flyr. Høna er brunspraglet og har en svakt kløftet stjert.

Begge har fjærkledde tarser. En voksen orrhane veier 1 – 1,5 kg. Orrhøna veier i underkant av 1 kg.

Forvekslingsarter: Orrhøne kan forveksles med røy, men stjertformen, og mangelen av oransje brystflekk samt størrelsen er karakteristisk. I forhold til ryper, kan orrhøna skilles lett ved at den har brune hånd- og armsvingfjær.

Utbredelse: Hele landet nord til Nord-Troms samt sporadisk i Pasvik i Finnmark

Biotopvalg: Lyngrabber og myrpartier, eldre hogstflater og yngre kulturskog med innslag av bjørk tilknyttet skogslandskapet, samt i fjellbjørkeskogen.

Næring: Vår: Høner beiter torvullknopper og blåbærlyng.

Sommer: Insekter (gjelder små kyllinger), urter, bær og bærlyng

Høst: Blåbær og bærlyng.

Vinter: Knopper og rakler av bjørk.

Arealbruk og vandringer: Standfugl. Leveområder:1- 6 km2, varierer med områdets kvalitet. Kan opptre i flokker om vinteren.

Kjønnsmodning: 1-2 år.

Forplantning: Orrhanene utfører et særegent og karakteristisk spill morgen og kveld under noen hektiske våruker. Dette foregår på åpne oversiktlige myrer, eller på islagte vann. Hannene viser opp en karakteristisk kroppspositur med høyreist – utspilt hale samtidig som de gir fra seg en godt hørbar boblende lyd. Hønene opptrer diskret i ytterkantene av leikområdet og parer seg med de hanene som har høy posisjon på leiken. Orrhanene er polygame. Det kan samles mye orrfugl fra omkringliggende områder på de mest attraktive leikplassene. Disse plassene brukes årlig. I mai-juni legges 8-9 egg. Reiret legges på bakken i skjul som gjør at orrhøna går i ett med omgivelsene.

Rugetid: 25-27 døgn. Kun orrhøna følger kyllingene. Kyllingene kan fly etter ca 14 døgn. Kullstrukturen oppløses etter ca. 90 døgn.

Viktigste bestandsregulerende faktorer: Predasjon, biotopforandringer.


Kontaktperson: Webjørn Svendsen​.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.