Poengberegning dåhjort
Publisert 15.02.2016 01:53
Oppdatert 26.10.2017 10:32

​​​​​Meda​ljekrav

-samme som CIC

Bronse 160 poeng.

Sølv 170 poeng.

Gull 180 poeng.

Se eksempel på diplom for dåhjort

Alle mål skal tas med en nøyaktighet på 0,1 cm. Ordinære avrundingsregler benyttes på poengberegning før summering.

Kun typiske dåhjortgevirer kan måles opp. Som utypisk regnes gevirer hvor begge øyestakker eller begge midttakk mangler (ikke er utviklet), eller hvor en av hver mangler. 


1. Stan​glengde


Det regnes så langt opp som skovlen fortsatt har halve bredden av største skovlbredde.​

-Gjennomsnittet av de to stengenes lengde måles i cm, gjennomsnittslengden multipliseres med 0,5.
-Anvisning: Måles fra underkanten av rosenkransen. Målebåndet trykkes fast mot stangen, unntatt i krummingen over rosenkransen der målebåndet strammes og trykkes mot stangen om lag 5 cm ovenfor rosenkransen. Måles frem til overkant av skovlen. Det regnes så langt opp som skovlen fortsatt har halve bredden av største skovlbredde. Målelinjen går parallelt med forkant av skovlen, men ikke langs den.


2. Øyetakkens lengde

-Gjennomsnittet av de to øyetakkers lengde måles i cm og multipliseres med 0,25.
-Anvisning: Måles fra overkanten av rosenkransen til takkens spiss. Målebåndet strekkes over bøyen over rosenkransen slik at ikke en høyt ansatt øyetakk får ufortjent fordel.


3. Skovlens l​​engde

-Måles fra der stangen utvider seg til skovl og frem til overkanten av hele skovlen. For å avgjøre hvor skovlen begynner er det to alternativer:

--Skovlen begynner der stangtykkelsen er mer enn 1 cm større enn minste øvre stangomkrets , jfr pkt 7.

--Dersom øvre stangomkrets er mer enn 130% av nedre stangomkrets, regnes skovlen å begynne der en rett linje gjennom midttakken krysser stangen eller rett i overkant av denne.

4. Skov​​​lens største bredde

-Omkretsen av skovlen på det bredeste, måles ikke over takker eller uregelmessigheter. Måles vinkelrett på skovlens lengdemål. Målebåndet bøyes inn langs skovlen på innsiden. Det skal ikke måles over "luft". 

-Bredden regnes ut som halve den målte omkrets. Se bilde ved pkt 1.


5. Rosenkr​​​ansens omkrets

-Omkrets måles i cm og gjennomsnittsverdien anføres direkte i måleskjemaet.
-Anvisning: Målebåndet holdes stramt over eventuelle krumninger i rosenkransen.


6. Nedre stangomkrets

Merk at det her skal oppføres to verdier i måleskjemaet, ikke gjennomsnittet. Omkretsen av venstre og høyre stang måles i cm mellom øyetakk og midttakk på det tynneste stedet, og anføres direkte i måleskjemaet. ​


7. Øvre stango​​mkrets

Merk at det her skal oppføres to verdier i måleskjemaet, ikke gjennomsnittet. Omkretsen av venstre og høyre stang måles i cm mellom midttakken og skovlen. Er målet større enn 130% av nedre stangomkrets føres 130% av nedre omkrets inn i skjemaet.Slik måles vekt.

8. Gevirets ve​​kt

Vekten i kilo føres inn i skjemaet. For hel skalle trekkes 0,25 kg. For skalle med overkjeve, men uten tenner, trekkes 0,1 kg, se foto.


9. Til​leggspoeng

Det kan tildeles halve poeng.

a) Farge: 0 – 2 poeng.

​- Lysegul eller kunstig farget - 0 poeng

- Grå eller mellombrun - 1 poeng

- Brun til mørkebrun - 2 poeng 

b) Skovlenes takker: 0 – 6 poeng. 
Her vurderes takker på baksiden av skovlen som er mer enn 2 cm. 

Skovlkant​​er med få og korte takkerEnsidig - 0 poengTosidig - 0 poeng
Takker på inntil 1/3-del av skovlenEnsidig - 1 poengTosidig - 2 poeng
Takker på inntil 2/3 av skovlen2 poeng4 poeng
Takker på hele bakkanten3 poeng6 poeng


c) Styrke (masse/mektighet): 0 – 3 poeng.

Som veiledning vises det til gevirvekten.

​Under 2,75 kg​0 poeng
2,75 – 3,00 kg1 poeng
3,01 – 3,25 kg2 poeng
3, 26 - ++3 poeng

d) Form og regelmessighet: 0 – 2 poeng.
For brede og hele/fulle skovler, godt utviklete øyetakker og god symmetri på begge skovlene kan det gis opptil 2 poeng.

10. Str​​affepoeng

a) Dårlig utlegg: 0 – 6 poeng.
Utlegget måles innvendig i skovlen på det punkt hvor lengde- og breddemålet på skovlen krysser hverandre, og så vinkelrett som mulig på skallens lengdeakse. Fradrag for dårlig utlegg måles i prosent av stanglengde, se tabell.

< 85 %1 poeng
< 80 %2 poeng
< 75 %3 poeng
< 70 %4 poeng
< 65 %5 poeng
< 60 %6 poeng


b) Dårlig skovltype: 0 – 10 poeng.
For følgende skovltyper kan det trekkes inntil 10 poeng hvis feilen er på begge sider, og da det halve for hver skovl.

​Beskrivelse:EnsidigTosidig
Fiskebuk, trekant, diamant1 – 32 – 6
Flik2 – 44 – 8
Kløftet skovl3 – 5 6 – 10
Sverd4 – 58 – 10

c) Skovlenes kanter: 0 – 2 poeng.
For glatte og morkne kanter på baksiden av skovlen kan det trekkes 0 – 2 poeng, maksimalt 1- ett- pr side.

d) Særlige fradrag: 0 – 6 poeng.
Dersom stengene står forskjellig, det påvises betydelig lengdeforskjell på stengene, det er stor forskjell i lengden på øye- og midttakkene på hver side eller det bare er en øyetakk. For disse uregelmessighetene og for asymmetri kan det trekkes 0 – 6 poeng.​


Kontaktperson: Roar Lundby.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.