Poengberegning elg
Publisert 15.02.2016 01:53
Oppdatert 26.10.2017 10:57
​​
For tall- og målforklaring, se tilsvarende punkt i teksten videre​.

​​​​Medaljekrav


-samme CIC-krav for elg i skandinavia

Bron​​se 250 poeng.

Sølv 275 poeng.

Gull 300 poeng.​​

Se eksempel på diplom for elg

Alle mål skal tas med en nøyaktighet på 0,1 cm. Ordinære avrundingsregler benyttes på poengberegning før summering. 


1​​​. Stengenes omkrets

Omkretsen av stengene måles på det smaleste punkt ovenfor rosenkransen. Målebåndet skal være stramt.


2​​. Største vidde

Gevirets største bredde er den absolutt største vidde på geviret, og som gir den største avstand mellom stengenes ytterpunkt. Målet tas vinkelrett på skallen (se figur), og må tas ovenfor (bakenfor) rosenkransene. Multipliseres med 0,5.


3. Sk​​ovlenes lengde

Målingen skal følge den naturlige kurve på geviret.

Lengden av skovlene måles på gevirets bakside (konvekse) fra øverste til nederste spiss. Målet kan om nødvendig bøyes. Det er gjennomsnittslengden man skal frem til. Målet skal ikke gå over luft, men følge midtlinjen fra øverste til nederste spiss.


4a. Sko​vl​​enes bredde

- Brukes ved måling av skovlgevir. 

Bredden av skovlene måles også på baksiden, og vi skal f​rem til summen av begge skovlenes bredde. Målet tas der skovlen er bredest, vinkelrett på skovlkanten. Tykkelsen på skovlen teller med slik at bredden måles fra midten og til midten av skovlkantene.


4b. Tak​​​kenes omkrets

- Brukes ved måling av stanggevir. 

Måles nøyaktig omkring midten av takken. Sammenlagt sum omkrets for t.o.m. 5 av de lengste takker på hver stang teller med. Multipliseres med 0,65.


5a. Takkenes gj​ennomsnittslengde (maks 15)

- Brukes ved måling av skovlgevir. 

Takklengde måles med utgangspunkt i takkens startpunkt til spiss​.

Alle takker måles og gjennomsnittslengden beregnes. Er denne under 5 cm, settes den lik 0. Gjennomsnittslengde over 15 cm teller ikke med, slik at det maksimalt gis 15 poeng.

​​​

5b. Takkenes gjennomsnittslengde

- Brukes ved måling av stanggevir. 

Gjennomsnittslengden av samtlige takker.


6a. Antall ta​kker

- Brukes ved måling av skovlgevir. 

Det gis et poeng for hver takk mer enn 10. Et gevir med 20 takker gir altså 10 poeng. Er 2 takker vokst sammen og hver for seg er for små, regnes de for en takk.

​​​

6b. Antall takker (tom 5+5)

- Brukes ved måling av stanggevir. 

Hver takk teller 1 poeng. Maksimalt 5 poeng pr. stang.


7. Fr​adrag

0-5 poeng for større uregelmessigheter vedrørende takkenes lengde.
0-3 poeng for særlig usymmetri i geviret.


Kontaktperson: Roar Lundby.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.