Poengberegning rådyr
Publisert 15.02.2016 01:53
Oppdatert 26.10.2017 10:54
​​​​
Stanglengden måles utvendig og fra nedre kant av rosenkrans til stangens spiss, båndet strekkes over innbuktningen over rosenkransen. Vidden måles der den er størst, vinkelrett på senterlinjen​.

​Medaljekrav​

-samme CIC-krav for europeisk rådyr

Bronse 105 poeng.

Sølv 115 poeng.

Gull 130 poeng. 

Se eksempel på diplom for rådyr

-Alle mål skal tas med en nøyaktighet på 0,1 cm. Ordinære avrundingsregler benyttes på poengberegning før summering. 

-Vekt/masse for rådyrgevir er viktig i poengsettingen. For gevirer fra nyskutte dyr må man regne med at vekten vil minke, og geviret vil dermed få en lavere poengsum ved endelig bedømmelse etter pålagt tørketid.

-Norsk bedømming benytter utelukkende vekt som poenggrunnlag der CIC benytter kombinasjonen vekt og volum. For gevirer av en slik kvalitet at de skal opp i internasjonal konkurranse eller som skal vurderes i forhold til internasjonale lister, kontakt NJFFs trofédommere som også er CIC-dommere (ligger på dommeroveriskten) for å få gjennomført slik beregning av vekt og volum.

-Det anbefales å beholde hel skalle på rådyrgeviret ved bedømming.


1. Stangl​​​engden

-Måles utvendig og fra nedre kant av rosenkrans til stangens spiss, båndet strammes over innbuktningen over rosenkransen.
-Gjennomsnittslengen av begge stengene i centimeter multipliseres med 0,5.


​​2./3. Gevirvekten

-Som norm gjelder skalle avkappet gjennom øyehulen, med tilhørende neseben, se figur. For hel hodeskalle uten underkjeve trekkes 90 gram, om tennene mangler trekkes 65 gram, mangler nesebenet, legges det til 10 gram. 

-Måles i gram og multipliseres med 0,25.

4. Form og utseende

​​ Slik måles vekt, avhengig av hodeskallen. Det trekkes hhv 65 (feil på figuren over) el 90 gram og det kan legges til 10 gram.

- Halve poeng kan gis.

a) Farge: 

Lys, malt eller lakkert 0 poeng.

Gul eller lys brun 1 poeng. 

Mellombrun 2 poeng. 

Mørkebrun, matt 3 poeng. 

Mørkebrun til svart, glinsende 4 poeng.

b) Perling: 

Glatt (nesten uten perler) 0 poeng.

Svakt perlet (spredte perler) 1 p.

​​​
Middels perlet - 2 poeng.​

Middels perlet (små, tallrike perler) 2 p.

Godt perlet (små/store perler overalt) 3 p.

Meget godt perlet 4 p.

c) Rose​​nkrans: 

Skal ikke være en forlengelse av stangen, men ligge som en "pølse" rundt stangen. Rosenkransene skal vurderes relativt i forhold til gevirets mektighet. 

Dårlige (lave og smale) 0 poeng.

Middels (båndformede og bredere, en del perlet) 1 poeng.

Gode (kransformede og ganske høye) 2 poeng.

Kraftige (kransformede, brede og høye) 3 poeng.

Meget kraftige (kransformede, meget brede og høye) 4 poeng.

d) Spennvidde: 

-Spennvidde er den maksimale innvendige avstanden mellom stengene. Spennviddeprosenten regnes ut ved at man uttrykker denne avstanden i prosent av den gjennomsnittlige stanglengde:

Spennvidde x 100/ (delt på) gjennomsnittlig stanglengde = Spennviddeprosent.

-Anvisning: Spennviddeprosent gir fra 0-4 poeng etter følgende regler:

Meget trangt (under 30% av stanglengden) = 0 poeng.

​Trangt (30,1-35%) = 1 poeng.

Middels (35,1-40%) = 2 poeng.

Bra (40,1-45%) = 3 poeng.

Meget bra (over 45%) = 4 poeng.


Gode rosenkranser - 2 poeng.

Unaturlig stort (over 75%) = 0 poeng.

e) Takkspissene:

Butte og morkne 0 poeng.

Butte og matte 1 poeng.

Skarpe og glinsende (hvitpolerte​​) 2 poeng.

Det kan tilkjennes 2 poeng om en takk er åpenbart bruket dersom det øvrige inntrykk tilsier det. 

f) Tillegg for regelmessighet og skjønnhet: 

-​Det kan gis et tillegg med opptil 2 poeng for lange regelmessig ansatte takker og ytterligere inntil 3 poeng for god form og helhetsinntrykk av gevirets skjønnhet, i alt maks 5 poeng. 

-Som lang regnes takker over 5 cm, måles som takk på elg. 

-Form og helhetsinntrykk vurderes forfra og fra siden.

g) Fradrag​​: ​

Ved for små eller manglende takker, for uregelmessigheter som for eksempel abnormiteter, kan det trekkes fra inntil 5 poeng.


Kontaktperson: Roar Lundby.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.