Prinsipper for trofébedømming
Publisert 15.02.2016 01:53
Oppdatert 20.11.2017 10:07
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har en lang historie med bedømming og følgelig diplom- og medaljeutstedelse til gevir av villrein, hjort, elg og rådyr.

​​​​​​​​Den verdensomspennende jegerorganisasjonen CIC har fastsatt normer for bedømming av trofeer for ulike viltarter. NJFF følger disse normene når det gjelder alle arter unntatt rådyr, men har nasjonale bestemmelser for medaljekrav på hjort. ​

Norsk standard for rådyr​

Når det gjelder rådyr så avviker NJFFs reglement fra CICs regler. Korrekt CIC måling baserer seg på både vekt og volum (geviret senkes ned i vann), begge blir multiplisert med bestemte faktorer. I Norge er dette forenklet, ved at en baserer målingen på vekt alene, men da multiplisert med en faktor på 0,25. I Sverige så mulitliseres vekten med 0,24.

Ønsker en å kunne sammenligne norske rådyrgevir med gevir fra andre land som er målt med utgangspunkt i CICs normer, må man be spesielt om å få gjennomført en måling i tråd med disse normene. Kun et fåtall dommere i Norge er autorisert for bedømming etter CIC-normen. Ønskes det slik vurdering av rådyrgevir, kan du kontakte våre dommere i NJFF som også er CIC-dommere, som kan utføre denne bedømmelsen. Alle dommerne ligger på dommeroversikten.


K​riterier for trofébedømming

Det er i hovedsak tre elementer som kan legges til grunn for bedømmelse av trofé, det er mål, vekt (volumberegning) og skjønnhetsmessige vurderinger.

Før et trofé kan bedømmes, skal det ha tørket i romtemperatur i minimum 30 dager. Kravet om tørketid på minimum 30 dager gjelder samtlige arter. Det er viktig å merke seg at dette er ifra trofeet er kokt og rengjort, og dermed ikke regnet ut ifra dato for felling.

Trofé skal være grundig rengjort. Dårlig rengjort trofe skal avvises.
Bastkledde gevirer avvises, eventuelt må bast fjernes.


Klage på dommerens skjønnsanvendelse eller måleresultat fremmes skriftlig for NJFFs administrasjon. Tidligere bedømte gevir skal ikke bedømmes igjen med mindre tidligere bedømming klart er feil.


Definisjon på takk

Hvor ikke annet er anført i veiledningen for poengberegningen er definisjonene på en takk at den skal være minimum 2 cm høy og høyere enn den er bred.

Hos elg forekommer det at en lengre takk deler seg slik at den ender i to takker. Hovedtakken måles da som en vanlig enkelttakk (lengde, for stanggevir også omkrets). Den andre takken måles med basis i en linje i rett vinkel ut fra innbuktningen mellom de to takkspissene, altså samme målemetode som den første takken øverst på fjøla.

 

Troféer av slik kvalitet at de skal inn på 10 på topp-listen, bedømmes av 2 dommere. NJFF oppnevner den andre dommeren.

Utstoppede rådyrhoder dømmes ikke. For hjort kan dommer stipulere vekt på trofé. Det tildeles medalje og diplom, men det kvalifiserer ikke for plass på 10 på topp listen.​


Utfylling a​​v skjema

Fullstendig navn og adresse på skytter. Fellingssted skal oppgis. for alle arter oppgis kommune. for villrein oppgis også villreinområde.

Medalje gis kun til gevirer som er skutt i Norge. Gevirer som er skutt utenfor Norge, kan bedømmes og gis diplom, men disse tildeles ikke medalje og føres ikke i registeret.


Fall​​​​​vilt

Fallvilt bedømmes som annet vilt, men det skal føres på diplomet under "Dato for felling" at det er et fallvilt. Fallvilt tildeles medalje, men føres ikke i registeret.


Godtgjøring​ og register

Veiledene priser for bedømming, diplom og medalje koster pr 01.03.2017:

- hjortevilt og villsvin kr 500,- (ikke-medlem kr 750,-)

- skaller/kranier kr 400,- (ikke-medlem kr 600,-)

- bedømming uten premiering kr 300,- (ikke-medlem kr 450,-)

Andre utgifter som dommer måtte ha (kjøring etc.), dekkes av den som har bestilt oppmåling og avtales med dommeren på forhånd.​


Register føres av NJFF sentralt. Kopi av måleskjema skal sendes NJFF sentralt fortløpende på; trofe@njff.no

Frist for å kunne delta i kåringen av årets gevir er 20.mai.

Kontaktperson: Roar Lundby.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.