Reise med våpen
Publisert 15.02.2016 01:52
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Dersom du skal ha med deg våpen fra Norge til utlandet i forbindelse med jakt eller skytekonkurranser, er det en rekke ting du må forholde deg til.

Våpenet må deklareres over grensa begge veier, og innførselsbevis samt personlig ID og våpenkort må medbringes under jakta. Våpenet kan tolldeklareres over internett på den svenske tullens hjemmesider, men kun den som har europeisk våpenpass slipper å krysse grensa ved en betjent tollstasjon. 

Det skyldes at det norske tollvesenet skal deklarere våpenet så vel ut som inn av Norge, før det samme våpenet altså skal deklareres inn og ut av Sverige. Informasjon og skjema for elektronisk søknad finner du på nettsidene til det svenske Tullverket​.

Vi vet at mange har handlet i god tro når de tidligere har foretatt en elektronisk deklarering hos den svenske tollen, og deretter reist over grensen ved et ubemannet tollsted. Detter altså ikke tillatt: Vi siterer fra det norske tollvesenets sider: 

"Skjemaene blir ekspedert av Tollvesenet ved grensepassering. Du må derfor alltid benytte betjent grenseovergang når du har med deg våpen. Har du europeisk våpenpass, kan du passere ubetjent grenseovergang i forbindelse med midlertidig innførsel og utførsel av jakt- eller konkurransevåpen".

Norske myndigheter har et eget regelverk for midlertidig utførsel av skytevåpen og ammunisjon. Dette regelverket er relativt enkelt, og medfører ikke store problemer for deg som jeger. 

Ved tollstasjonen fyller du ut blankett GP 6143 (Erklæring om midlertidig utførsel av skytevåpen eller ammunisjon) og får denne attestert av tollerne. Ett eksemplar av erklæringen blir oppbevart på tollstedet. Du bringer med deg ett eksemplar selv på hele ditt opphold utenfor Norge.

Når du skal inn i Norge igjen, leverer du ditt eks. av erklæringen på tollstedet på grensen, og du kan lovlig innpassere til Norge igjen. Du kan bli bedt om å vise frem våpenet fysisk, så det er lurt å ikke pakke det nederst i bagasjen! Vær oppmerksom på at du må krysse grensen på et bemannet tollsted, i tollstedets åpningstid dersom du ikke har Europeisk våpenpass. Reglene fra norske myndigheters side er altså ganske enkle å forholde seg til.


Innførsel i u​​tlandet

Andre land har imidlertid ulike regler, så det er lurt å kontakte vedkommende lands ambassade, eller din turoperatør dersom du reiser på en organisert jaktreise, for nærmere opplysninger om vedkommende lands regler.

Generelt krever de fleste land at du har et våpenkort på det aktuelle våpenet, samt at du har dokumentasjon på at du tilfredsstiller kravet til å jakte i Norge (Jegeravgiftskort og evt. storviltprøve). Vær oppmerksom på at dersom du har et haglegevær som ikke er registrert, vil dette kunne medføre vanskeligheter. Det vil derfor være lurt å etterregistrere slike våpen før du reiser til utlandet.

​​

Europeisk våpenpass

Et Europeisk våpenpass er nødvendig for å få innført våpen i enkelte land. For jakt i Sverige og transitt gjennom Sverige og Finland, vil et Europeisk våpenpass gi deg frihet til å passere norske tollsteder utenom åpningstidene. 

I kombinasjon med elektronisk deklarering av våpen inn og ut av Sverige, vil du da kunne reise uavhengig av tollsteder og deres åpningstid. I dag er det gratis å få Europeisk våpenpass. Dette utstedes av politiet.


Grens​ejakt

Ved jakt eller skytekonkurranser i grenseområdene mellom Norge og Sverige, kan enkelte jegere og skyttere ha behov for å krysse grensen flere ganger i løpet av kort tid, og kanskje også utenfor tollsted, dersom man jakter i begge land. 

Et særskilt regelverk er utarbeidet av svenske tollmyndigheter for disse tilfellene. Et sammendrag av disse reglene finner du i dokumentet grensejakt.

Du kan lese mer om våpentransport og Europeisk våpenpass på politiets nettsider.

Kontaktperson: Webjørn Svendsen.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.