Storfugl
Publisert 18.05.2016 15:47
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Storfugl
Tiur. Foto: Terje Kolaas
Storfugl
Røy. Foto: Terje Kolaas

Storfuglen er den største av våre hønsefuglarter. Hannfuglen kalles tiur og hunnfuglen røy. En voksen tiur kan veie 4 - 5 kg. Røya er noe mindre, og veier gjerne 2 - 2,5 kg.

Kjønnene er ulike. Tiuren har gråsvart rygg, grønnglinsende bryst og rette svarte halefjær med innslag av hvite spetter nær endene. Stjerten er relativt lang og har en avrundet form. Vingene er mørk, brunspraglete og har en kvit flekk ved vingeknoken. Røya har brunspraglet kamuflasjefarge med innslag av grått og en klar orange brystflekk. Beina har fjærkledde tarser hos begge kjønn.

Forvekslingsarter: Røy kan forveksles med orrhøne, men røya er betydelig større og mer grovt bygget. En avrundet stjert, den orange brystflekken og størrelsen er karakteristisk for røya.

Utbredelse: Barskogsområder i hele landet.

Biotopvalg: Eldre bar- og blandingsskog.

Næring: Sommer: Insekter(gjelder små kyllinger), bær, torvull, einer, urter. 

Høst: Osp, einer og blåbærlyng

Vinter: Furubar

Arealbruk og vandringer: Standfugl. Leveområder - tiur: Vår/ sommer: territorier:0,1 – 0,8 km2 avhengig av andel gammelskog. Høst-vinter: 1-9 km2. Røy: 1-5 km2.

Kjønnsmodning: Tiur: ca 2 år. Røy: ca 1 år.

Forplantning: Innledes med et karakteristisk spill – tiurleik. Tiurene kjemper om røyenes gunst i grålysningen under noen hektiske uker om våren. Dette gjør de ved å vise seg fram i en karakteristisk spillpositur med utspilt stjert og slepende vinger i kombinasjon med karakteristisk slipende og klukkende lyder. Det utveksles hugg med nebb og slag med vingeknoker i kampen om posisjonene. Røyene opptrer i kulissene inntil rangorden er etablert blant tiurene. I ”høneuka” opptrer røyene på leikområdet, og velger gjerne å parre seg med en av de utvalgte tiurene som har tilkjemet seg en sterk posisjon. Leikplassene ligger gjerne i småkupert, glissen gammel skog og kan samle fugl fra store omkringliggende områder. Disse spillplassene brukes årvisst så fremt vegetasjonsbildet ikke blir forandret. Tiuren er polygam og kan parre seg med flere røyer. De opptrer ikke sammen med røya i hekke- eller forstringsperioden. Reiret legges på bakken i skjul av vegetasjonen som gjerne passer til røyas kamuflasjefarge. I mai legges 6 - 8 egg.

Rugetid: 25-29 døgn. Kun røya følger kyllingene. Kyllingene er flygedyktige 14 -21 døgn gamle. Kullstrukturen oppløses etter ca 90 døgn.

Viktigste bestandsregulerende faktorer: Predasjon, biotopforandringer.


Kontaktperson: Webjørn Svendsen​.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.