Villmink - uønsket art, spennende jakt
Publisert 15.02.2016 01:53
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Etter at den amerikanske villminken rømte fra pelsdyrfarmer på 1920-tallet og etablerte seg i ville bestander, har den spredt seg i Norge og påvirker en rekke andre arter negativt.

​Særlig i fuglefredningsområder langs kysten er dette ei utfordring, og det er satt i gang tiltak for å begrense minkbestanden. ​​


Din rolle som minkjeger

Flere fuglearter påvirkes lokalt av den predasjon villminken kan utøve. I 2011 ble det utarbeidet en nasjonal handlingsplan​ mot amerikansk mink som grunnlag for videre arbeid med å holde bestandene under kontroll i sårbare områder. Der har jegerne og jakta en sentral rolle.

​Mange jegere har startet sin karriere som fangstmann etter villmink. Enkelte har gjort det til en pasjon og funnet mye spenning og glede i å drive med slik fangst.  Som jaktbytte under ordinær jakt har ikke minken fått noen bred tilhengerskare. De aller fleste villminker som blir skutt, felles som bifangst under annen småviltjakt langs vassdrag eller i skjærgården. Men minken kan også by på spennende jaktopplevelser.

 

Spennende​​ jakt med hund

Noen få jegere har imidlertid forsøkt seg på minkjakt med hund, og dette har vist seg å være ei spennende og utbytterik jakt både for jeger og hunder. Statens Naturoppsyn har i dag tatt i bruk hund når de ønsker å utrydde villminken på øyer og holmer som er viktige hekkeområder for sjøfugl i skjærgården. Dette fordi metoden kan være effektiv, og erfaringene er at de aller fleste hunderaser med jaktinstinkt kan utvikle gode egenskaper som minkhund etter litt introduksjon og trening.

I og med at ressursen er lett tilgjengelig, og at jaktsesongen er lang, bør dette jakttilbudet være interessant for flere enn de som i dag driver med slik jakt.

 

Nyttig​e faghefter

Norges Jeger- og Fiskerforbund har laget et faghefte om jakt og fangst av villmink. Til dette heftet er det også utarbeidet et kurstilbud for de som vil lære mer om hvor eller hvordan de best kan utøve slik fangst. I tillegg til gode råd rundt fangst, tilbyr fagheftet en gjennomgang av hvordan man skal handtere byttet til ferdig pelsverk. Her kan du laste ned NJFFs faghefte om jakt og fangst av mink.

NJFF har også utarbeidet et eget faghefte om minkjakt med hund. Dette fagheftet er skrevet av en av landets mest erfarne minkjegere, som også er fasinert av spenningen med denne jaktutøvelsen. Her kan du laste ned NJFFs faghefte om minkjakt med hund.

 

Verdiful​lt jaktobjekt, ikke bare skadedyr

Norges Jeger- og Fiskerforbund er opptatt av at jegerne skal ta vare på verdien av de ressursene som høstes gjennom jakt. Dette gjelder også skinn av villmink. Selv om prisene på skinnauksjonene er lave for slike skinn, vil en dyktig fangstmann kunne oppnå at verdien av sesongens fangst bidrar positivt til å dekke investeringer i feller eller ammunisjon for kommende jakter.

Skitt jakt!

Kontaktperson: Webjørn Svendsen.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.