Bestandsmålinger
Publisert 15.02.2016 01:53
Oppdatert 30.05.2016 10:06
For å kunne forvalte viltstammene bærekraftig, kan det være nødvendig å ha kjennskap til viltstammenes størrelse og sammensetning.

​I forvaltningen av elg, hjort og villrein foregår det rutinemessige registreringer og beregninger av bestandsstørrelser. Jegerne bidrar i vesentlig grad til denne kunnskapsbasen gjennom å rapportere "sett elg " og "sett hjort" i jaktperioden. I dag er det utenkelig at man kan være denne kunnskapen foruten. ​​​​​

Rovvilt​​

Våre bestander av store rovdyr er også grundig overvåket, og det nedlegges betydelige ressurser og innsats fra mange hold for å framskaffe et godt forvaltningsgrunnlag.  Her kommer mye av grunnlagsdataene fra jegere og andre naturbrukere. 

Dels i form av innmelding av tilfeldig registrerte spor og observasjoner av de ulike artene, men også gjennom særlige prosjekter hvor jegere blir oppfordret til å samle inn spesifisert materiale for å framskaffe ytterligere detaljkunnskap om populasjonene. 

I enkelte fylker gjennomføres det også rutinemessig bestandsregistrering av gaupe gjennom sporobservasjoner langs faste strekninger. ​

Taksering av hønsefugl​

I de seinere år er det også utviklet metoder som gjør det mulig å framskaffe data for bestandstetthet for ryper og skogsfugl. I mange områder er bestandsregistrering allerede tatt i bruk som en del av forvaltningen av disse artene. Dette vil gi et langt bedre grunnlag for riktig forvaltning av våre mest populære småviltarter. ​

Bli med på taksering​​​

Norges Jeger og Fiskerforbund kan tilby kurs i bestandstaksering av hønsefugl. Slike kurs arrangeres regionalt, og interesserte kan etterspørre tilbudet gjennom sine foreninger eller fylkeslag av NJFF.

 

Kontaktperson: Webjørn Svendsen.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.