Ettersøk av storvilt
Publisert 15.02.2016 01:54
Oppdatert 27.05.2021 10:34
Ettersøk av storvilt
Det kjøres på mye vilt i Norge og det er viktig med dyktige ettersøksekvipasjer.
Ettersøk av storvilt
Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund.
Forskriften om ettersøkshund ble gjort gjeldende fra 01.01.1994. Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Siste oppdatering av forskriften var 1.april 2016.

Krav om ettersøkshund​​​

​​​Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alene har et selvstendig ansvar for at denne bestemmelsen etterleves. Hovedmålet med bestemmelsen er å sikre en human jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avlivning av skadde dyr, samt gi jegeren en reell mulighet til å gjenfinne døde dyr som han ikke klarer å finne uten hjelp av hund.

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund vil si at ettersøkshunden eller ettersøksekvipasjen må være på skadestedet innen fire timer, hvis jeger/jaktlag ikke selv har tilgang til egen godkjent ettersøkshund.

Ettersøk av villsvin 

Med en stor villsvin bestand i Sverige, så vil det komme stadig flere dyr inn i Norge. I de siste årene har fellingstallene for villsvin i våre grensefylker Østfold, Akershus og Hedmark vært økende. Med flere villsvin i våre jaktterreng, øker også sannsynligheten for påkjørsler og de første påkjørslene er allerede registrert. 

Sammen med bjørnen, så er villsvinet det viltet som det er forbundet med størst risiko å gå etter når det er skadet. Som bjørnen, kan også villsvinet angripe når det føler seg truet. Derfor stilles det høye krav til ettersøksjegeren, og ikke minst til hundene som benyttes. 

I Sverige felles det rundt 100 000 villsvin i året. Våre svenske kolleger anbefaler å benytte både band- og løshund. Hunden er, uansett viltart, viktig å benytte på skadestedet, enten der påskytingen har funnet sted, eller der påkjørselen har skjedd, for å se hva skadestedet vil fortelle oss. 

En utfordring med villsvin er at det er et flokkdyr. Et villsvin som er skadet vil heller ikke oppføre seg som våre hjortedyr. Villsvinet vil også, uansett om det er friskt eller skadet, alltid forsøke å angripe hunden, sette seg i respekt og forsøke å jage den vekk. At hunden har mot nok til å stå imot disse angrepene og nerver som gjør at den blir værende der sammen med villsvinet, vil være avgjørende for at jegeren skal komme innpå og avlive dyret. En god løshund er alfa og omega ved ettersøk av skada villsvin. 

​​​​​​​Kunstig lys

Viltloven og utøvelsesforskriften er endret, i hht 2014 og 2020, slik at du nå har muligheten til å benytte kunstig lys under ettersøk av hjortevilt og villsvin.


​​​Ettersøksopplæring

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tilbyr ettersøkskurs for alle. Vi har ettersøkskurs som er egnet for nybegynneren som har fått sin første hund, til sporspesialisten som ønsker ytterlige fordypning, til de som ønsker å gå videre og bli ettersøksinstruktør eller ettersøksdommer for sitt lokallag. 

Ettersøk grunnkurs, stu​dieplan - kurset for hundeeiere som ønsker å få kunnskap om hvordan man går frem for å få frem en godkjent ettersøkshund. Arrangeres av våre lokalforeninger.

Ettersøk grunnkurs, trinn 2, studieplan - kurset for deg og din hund, for ekvipasjen, som allerede kan følge et spor, men som ønsker faglig påfyll, nye treningsmetoder og økt kunnskap om å lese hund. Arrangeres av våre lokalforeninger.

Ettersøk videregående, studieplan - kurset for jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk. Arrangeres av våre fylkeslag.

Ettersøk videregående - del 2, studieplan - kurset for jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk. Obligatorisk for alle som tar på seg ettersøksoppdrag for det offentlige. Du må ha avlagt del 1 før du møter opp. Arrangeres av våre fylkeslag.

Ettersøk, den sporrene hunden, studieplan - kurset for jakthundeiere som ønsker å lære mer om spor og som ønsker å spesialisere seg innenfor sporing. Arrangeres av vårt Jakt- & Fiskesenter på Flå.

Ettersøk av villsvin, studieplan - kurset for deg som ønsker å lære mer om villsvinet og hvordan ettersøk av villsvin kan foregå.

Ettersøk in​struktør - kurset for hundeeiere som ønsker å bli ettersøksinstruktør i sin lokalforening. Arrangeres av våre fylkeslag.

Ettersøk dommer - teorikurs for deg som ønsker å bli ettersøksdommer i din lokalforening. I tillegg kreves det gjennomført og bestått elev- og aspirantarbeid for å kunne bli dommer. Kandidatkort som du må ha med deg under utdanningen din finner du her. Arrangeres av våre fylkeslag.

Utdanning av ettersøksinstruktører i NJFF 


Godkjenningsprøver​​​

Både NJFF og NKK arrangerer godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer, som består av ei blodsporprøve og ei fersksporprøve. 

Fra og med 2017 har NJFF hatt egen terminliste for godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer. NJFFs terminliste finner du her. På disse prøvene vil du kun bli bedømt godkjent eller ikke-godkjent ettersøksekvipasje.

Godkjenningsprøven på blodspor kan arrangeres som en samlet- eller bevegelig prøve. Godkjenningsprøven på ferskspor arrangeres som en beveglig prøve og kan ikke arrangeres i perioden langfredag - 1.påskedag, 1.mai - 30.juni og 24. - 31.desember.

​Arrangører - alle våre lokalforeninger og fylkeslag kan arrangere godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer. 

--Søknad - Alle som ønsker å avholde godkjenningsprøver søker på fastsatt skjema gjennom NJFFs Søknadsportal. ​Informasjon om hvordan du bruker søknadsportalen ligger på denne siden​.​ MERK: Det er kun personer som er registrert med tillitsverv i foreningen som kan legge inn selve søknaden. 

Søknadsfrist er 31.oktober året før prøven skal avholdes. Prøvene skal arrangeres ihht regelverket fastsatt av Miljødirektoratet i Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer, fra 1.januar 2017.

--Rapport - Alle som har arrangert prøve må innen 31.de​sember det samme året, rapportere gjennom NJFFs Søknadsportal. Kopi av kritikkskjemaene skal ligge ved. Arrangør er også pliktig til å oppbevare en kopi av kritikkskjemaene. Dette kan i dag løses enkelt ved å benytte seg av smarttelefon med kamera. Når du som dommer har dømt ei prøve, fyller du ut Registreringsskjema for ettersøkshund, tar bilde av det med telefonen din, slik at både arrangør og NJFF sentralt kan ha en kopi av skjemaet.

Spørsmål rundt godkjenningsprøvene kan rettes ​på e-post til ettersok(a)njff.no.​ 

Terminliste for prøvene i NKK, der både NKK og NJFFs foreninger også har prøver, finner du på NKKs nettside og du kan søke deg frem til de ulike prøvene på denne linken her​. Hvis du ønsker å få resulatene dine stambokført, så må du gå disse prøvene.

Skjema for å få godkjent din ettersøkshund, som du som hundefører må ha med deg når du skal gå prøvene, finner du her​.

​​​​Slik skaffer du deg avtale om etter​søkshund

Norsk Kennel Klub forestår registrering av godkjente ettersøkshunder i sitt Ettersøkshundregister. Her ligger også alle som har tatt kurset "Ettersøk videregående" inne.

På nettsidene til Norsk Kennel Klubb kan man gå inn på ettersøkssidene og søke deg fram til en ekvipasje i din region.

Henvendelser vedrørende ettersøksekvipasjer kan enten rettes til NJFF eller NKK.

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund kan bare inngås med godkjent ettersøksekvipasje, det vil si hund og hundefører som har bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til "Instruks om prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer" fastsatt av Miljødirektoratet. Instruksen ble sist endret 1.januar 2017. Hele veilederen til forskriften med kommentarer og instruks, finner du her.

Det er Miljødirektoratet som fastsetter regelverket for ettersøk. De har en egen side med informasjon om ettersøk. Siden finner du her.

For de som ikke har egen hund og ønsker å skrive en ettersøksavtale, så må både du som jeger/ jaktlag og ettersøksjegeren signere på denne. Ettersøksavtale finner du her.

​​​Endringer fra 1.april 2016

​For eget jaktlag

Det er verdt å merke seg at 1. april 2016 falt unntaksbestemmelsene vedrørende ettersøkshund bort, tidligere §26, og alle nye hunder må gjennom en blodsporprøve og en fersksporprøve for å bli godkjente. 

Imidlertid er det viktig å være klar over at det fra samme dato kom inn en ny §26, som omhandler overgangsbestemmelser. Blant annet sier den at hunder som er godkjente før denne tid, vil være godkjente ettersøkshunder ut hundens levetid. 

I tillegg må fører nummer to til en hund også gå både blod- og fersksporprøve, for å bli godkjent som ettersøksekvipasje.​​

For det offentlige

Det har i tillegg blitt stilt ytterligere krav til de som skal ta på seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige. 

Alle som skriver en avtale med kommunen om offentlige ettersøk, skal ha:

  • ​tilgang til godkjent ettersøkshund
  • ettersøksjegeren må ha bestått kurset "Ettersøk videregående". Kurset "Ettersøk videregående" består av to deler. Del 1 er et e-læringskurs som kan tas hjemme på egen pc. Kurset finner du her​! Du må logge inn på Miljødirektorates Trainingsportal, gå igjennom kurset og avlegge elektronisk eksamen. Du må ta vare på kursbeviset av at du har bestått del 1, og sammen med det så må du ta med deg dokumentasjon på at du er registrert i Jegerregistrert og har ført hund frem til godkjent ettersøkshund og er eller har vært registrert i ettersøkshundregisteret, når du møter opp til del 2 av kurset, dvs den praktiske utedagen. Det er Miljødirektoratet som har satt dette kravet for alle som skal ta på seg ettersøksoppdrag for det offentlige.
For de som tar på seg ettersøksoppdrag for det offentlige, så er det greit å kjenne til nettstedet Miljøkommune, som er et nettsted der Miljødirektoratet informerer kommunene om ulike sider av miljøet. Siden som omhandler ettersøk av storvilt, finner du her​.

Ettersøk videregående - del 1 - e-læringskurset, finner du her.

Terminliste NJFF - Godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer, finner du her.​

Kontaktperson: Roar Lundby.

Fylke
Lokallag
Fra dato
Ikon
Til dato
Ikon
Tekst
Søk
HvaHvemHvorDatoMer Info
Valp%2FUnghund%20kursMoss og Omegn JFFMoss%20og%20omegn%20JFF16.06.21Plussikon
%3Cp%3EMoss%20og%20Omegn%20Jeger%20og%20Fisk%20har%20gleden%20av%20%26aring%3B%20invitere%20til%20valp-%2Funghundkurs%20for%20jakt%2Fbrukshund%20i%20alder%20%2B%2F-%26nbsp%3B%203-9%20md%26nbsp%3B%20oppstart%20Mandag%2031%20mai.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETeori%2FPraksis%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EHundeeiers%20rolle%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EH%26aring%3Bndtering%20og%20hverdagslydighet%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EHvordan%20l%26aelig%3Brer%20valpen%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEnkle%20grunn%20%26oslash%3Bvelser%20som%20sitt%2C%20innkalling%20og%20linef%26oslash%3Bring.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EOBS%21%20Maks%207%20plasser%2Fekvipasjer%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EM%26aring%3Bl%20for%20kurset%20er%20%26aring%3B%20opparbeide%20generell%20forst%26aring%3Belse%20for%20hunden%20og%20dens%20spr%26aring%3Bk%2C%20god%20og%20grunnleggende%20kontakt%20og%20relasjon%20mellom%20hund%20og%20f%26oslash%3Brer.%20Generell%20forst%26aring%3Belse%20for%20grunn%26oslash%3Bvelser%20i%20dressur%20og%20innl%26aelig%3Bring%20av%20disse.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDato%3A%20Mandag%2031%20mai%2C%202%2C%207%2C%209%2C%2014%2C%2016%2C%2021%20juni%20%28mandager%2Fonsdager%29%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EP%26aring%3Bmeldingsfrist%3A%20S%26aring%3B%20snart%20som%20mulig%20-%20betaling%20%3D%20garantert%20plass.%20Bindende%20p%26aring%3Bmelding%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPris%3A%20medlem%20MOJFF%20kr%201700%2C-%2C%20ikke%20medlem%20kr%202200%2C-%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EKursleder%3A%20Charlotte%20R%26oslash%3Bvig-Morbech%2C%20Dressurinstrukt%26oslash%3Br%20NJFF%20Fase%201%20%26amp%3B%202%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EVi%20forholder%20oss%20til%20gjeldende%20covid%20regler%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EFor%20p%26aring%3Bmelding%20og%20eventuelle%20sp%26oslash%3Brsm%26aring%3Bl%20kontakt%20Charlotte%20p%26aring%3B%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETlf%20900%2015%20800%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEpost%3A%20%3Ca%20href%3D%22mailto%3Acharlotte.rovig.morbech%40gmail.com%22%3Echarlotte.rovig.morbech%40gmail.com%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3ELes mer
Sommeravslutning%20JaktskytterskolenSkjeberg og Omegn JffOppsj%C3%B816.06.21Plussikon
Salg%20av%20%C3%A5rskort%20sm%C3%A5viltBjerke JffBjerke%20Velhus16.06.21Plussikon
%3Cp%3E%3Cstrong%3ESm%26aring%3Bviltkort%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26Aring%3Brskort%20vil%20kun%20bli%20solgt%20i%20v%26aring%3Bre%20lokaler%20p%26aring%3B%20Bjerke%20Velhus%20f%26oslash%3Blgende%20datoer%203%20juni%2C%208%20juni%2C%2016%20juni%20og%2016.%20august.%20%26Aring%3Brskortene%20vil%20kun%20bli%20solgt%20p%26aring%3B%20disse%20datoene.%20%3Cbr%20%2F%3E%20%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDagskort%20selges%20p%26aring%3B%20iNatur%2C%20og%20vil%20bli%20lagt%20ut%20for%20salg%20i%20slutten%20av%20august.%20Det%20vil%20bli%20satt%20antallsbegrensninger%20per%20dag.%20Begrensningene%20vil%20bli%20satt%20ut%20ifra%20antall%20solgte%20%26aring%3Brskort.%3C%2Fp%3ELes mer
Leirdueskyting%20-%20Sporting%20og%20jegertrapBlaker JffDalbakk16.06.21Plussikon
%3Ch3%3EJegertrap%20p%26aring%3B%20nedre%20bane%20og%20sporting%20p%26aring%3B%20%26oslash%3Bvre%20bane.%20Alle%20m%26aring%3B%20registrere%20seg%20f%26oslash%3Br%20skyting.%3C%2Fh3%3E%0A%3Ch3%3EHusk%20smittevern%20%28pr%2002.06.2021%29%3A%3C%2Fh3%3E%0A%3Ch3%3EMaks%2020%20personer.%20Det%20kan%20ikke%20v%26aelig%3Bre%20mer%20en%2020%20personer%20samtidig%20p%26aring%3B%20baneomr%26aring%3Bdet.%3C%2Fh3%3E%0A%3Ch3%3EAlle%20som%20er%20til%20stede%20skal%20kunne%20holde%20minst%20en%20meters%20avstand%20til%20andre%20som%20ikke%20tilh%26oslash%3Brer%20samme%20husstand%2C%20m%26aring%3Blt%20fra%20skulder%20til%20skulder.%20Bruk%20munnbind%20dersom%20du%20ikke%20klarer%20%26aring%3B%20overholde%20minst%20en%20meters%20avstand%20til%20andre.%3C%2Fh3%3ELes mer
RiflebaneEnebakk JffBjerkland%2C%20Ytre%20Enebakk16.06.21Plussikon
%3Cp%3EBanen%20er%20%26aring%3Bpen%2C%20vi%20f%26oslash%3Blger%20Nasjonale%20og%20kommunale%20smittevern%20regler%20og%20restriksjoner%21%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EVelkommen%20til%20trening%2C%20oppskyting%20og%20l%26oslash%3Bpende%20elg%20bane%20med%20stor%20kapasitet.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ESkyting%20for%20personel%20p%26aring%3B%20banen%20kan%20starte%20fra%20kl.16.00%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EVI%20STENGER%20TIDLIGERE%20VED%20D%26Aring%3BRLIG%20SKYTELYS%21%3C%2Fp%3ELes mer
Grunnleggende%20kurs%20i%20hagleskytingFrogn JFFKnappel%C3%A5sen16.06.21Plussikon
%3Cp%3EKurs%20for%20nybegynnere%20og%20de%20som%20%26oslash%3Bnsker%20%26aring%3B%20forbedre%20hagleskytingen%20sin.%3C%2Fp%3ELes mer
Hagleskyting%20damerUdnes Jeger og FiskeforeningLeirduebanen16.06.21Plussikon
JegertrapVestby Jff%C3%98dem%C3%B8rk16.06.21Plussikon
%3Cp%3EJegertrap%3C%2Fp%3ELes mer
Leirdueskyting%20p%C3%A5%20AlvdalAlvdal JffStormoen%20skytebane%2016.06.21Plussikon
%3Cp%3EVelkommen%20til%20leirdueskyting%20p%26aring%3B%20Stormoen%20skytebane%2C%20arrangert%20av%20Alvdal%20JFF.%3C%2Fp%3ELes mer
HagletreningEidskog JffRevlemoen%20skyteanlegg16.06.21Plussikon
%3Cp%3EDet%20er%20bemannet%20for%20trening%20p%26aring%3B%20sporting%2Ftrap%20p%26aring%3B%20banene%20p%26aring%3B%20Revlemoen.%3C%2Fp%3ELes mer
Forrige
Side 1 av 395
Neste
- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.