Kapittel 2 - Våpen
Publisert 15.02.2016 01:52
Oppdatert 13.02.2017 14:38
Du trenger ikke vite alt om våpen eller ha lang skyteerfaring for å bli en god jeger. Det du trenger er en grunnleggende innføring i reglene for jaktvåpen, gode sikkerhetsrutiner, og nok kunnskap til at du får nytte av det våpenet du skal bruke.

​Våpenloven 

Lov om skytevåpen og ammunisjon regulerer erverv og besittelse av våpen og ammunisjon til sivilt bruk, enten vi snakker om kjøp, arv eller gave. Loven er utdypet med tilhørende forskrifter og rundskriv, som gir mer detaljerte og konkrete bestemmelser. Våpenforskriften er en helt sentral forskrift til våpenloven som du som jeger bør kjenne til. ​​

Viltloven 

Lov om jakt og fangst av vilt inneholder blant annet bestemmelser om hvilke våpen som kan brukes på jakt, og hvordan de kan brukes. Den inneholder også bestemmelser om ammunisjon. Også her er det tilhørende forskrifter og rundskriv, med Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst som den viktigste. Samlet dekker lovene, forskriftene og rundskrivene en rekke områder og temaer, også mange temaer som ikke er relevante i jaktsammenheng.   ​

Utlån av våpen 

En person kan låne bort våpenet til en annen person i inntil fire uker ved å skrive og overlevere en Utlånserklæring for våpen og våpendeler Den som låner våpenet må fylle kravene  som våpenloven setter til personer for å få våpenkort. Loven har visse unntak fra alderskravene når utlånet skjer fra en forening eller et lag.

Utlånserklæring for våpen og våpendeler.jpg 

 

En del halvautomatiske våpen er tillatt på jakt. Det gjelder alle vanlige halvauto-hagler beregnet til jakt. samt noen jaktrifler spesifisert av Politidirektoratet. Kontroller også rundskrivet på politiets nettsider for oppdatert versjon. Ved utlån av halvautomatiske våpen (både hagle og rifle) må låneren selv ha gyldig våpenkort for tilsvarende våpen. 

Oppbevaring av våpen

Som eier må du oppbevare våpnene eller en vital del av disse i FG-godkjent sikkerhetsskap (FG = Forsikringsselskapenes godkjenningsnemnd), eller i skap med et høyere sikkerhetsnivå. Våpen skal være tomt for ammunisjon under oppbevaring.

Rifle 

Rifle er det selvskrevne våpenet til jakt på storvilt, men den egner seg også godt til mindre viltarter, blant annet rev, bever og storfugl. Rifla er et presisjonsvåpen, og nøyaktig innskyting er viktig for å kjenne treffpunktvariasjoner på ulike avstander. 

Ammunisjon

Det finnes en rekke ulike typer ammunisjon med forskjellige egenskaper. For hagleammunisjon er utgangshastigheten på haglsvermen, sammen med hagldiameter og haglmateriale, særlig avgjørende for drepeevnen. Sammen med ulike trangboringsgrader på hagla gir dette jegeren mange variasjonsmuligheter både til jakt og trening. ​

For skyting med rifle er det mange kalibre som er aktuelle for jakt, alt etter hva du jakter på, om du ønsker flat kulebane, eller om du ønsker lite rekyl. Rifleammunisjon kan også ha ulike egenskaper knyttet til kulas utforming og materiale.

Arbeidsoppgaver

​​Basert på innholdet i "Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforbund" har vi laget noen spørsmål som er aktuelle, både med tanke på din kunnskap som jeger og eksamensbesvarelsene.​

Testspørsmål til kapittel​ 2 - Våpen​​​


 Feilsøkingsmanual for jegerprøven 

Kontaktperson: Hans Petter Dalby.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Marius Norefjell
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.