Kapittel 5 - Lovverket
Publisert 15.02.2016 01:52
Oppdatert 30.05.2017 09:50
Lover og forskrifter setter rammer for hvordan vi skal eller ikke skal opptre i ulike sammenhenger. De har bestemmelser om idømmelse av straff ved overtredelser av reglene, og de skal generelt virke motiverende og oppdragende på befolkningen.

​Slik er det også med lovverket som gjelder for jakt og fangst. Det gir oss jegere muligheter, samtidig som det begrenser og kontrollerer aktiviteten til det beste både for jegerstanden, andre brukere av naturen og ikke minst naturen selv.

Sørg for at du lærer og husker de viktigste bestemmelsene. De er viktige både før du går på jakt og mens du er på jakt. For å lette jobben for deg, har NJFF utviklet Jegerens lovsamling mai 2017 Du kan du laste den ned, eller kjøpe den i vår nettbutikk her.

Temaet "Lover og forskrifter" er også tilgjengelig som e-læring på nettet​. Vi anbefaler at du går gjennom e-læringen for å få mest mulig innsikt i lovverket som regulerer jakta.

Klikk på Jegerprøve-logoen for å starte den elektroniske Jegerprøven, og velg deretter Samling 5​ i Meny nede til venstre.

 

​​Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven gir rammer for bruk og vern av naturen. Det er i naturmangfoldloven vi finner et grunnlag for å åpne for jakt på en art. Loven trådte i kraft 1. juli i 2009. Den ble da det overordnede lovverket for jakt og fangst. ​


 

Vilt​​loven 

Viltloven har som formål å forvalte viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltet høstes til gode både for landbruksnæring og friluftsliv.​


 

Forskrift o​m utøvelse av jakt, felling og fangst 

Forskriften er helt sentral for alle jegere. Her finner du viktige retningslinjer og mange bestemmelser du som jeger må forholde deg til. I dagligtale kalles denne ofte for "utøvelsesforskriften".


 

Forskrift om jakt- og f​angsttider samt sanking av egg og dun 

Denne forskriften​ gir tidsrammer for jakt på de jaktbare artene, og fastsetter tidligste jaktstart og seineste jaktslutt. Arter so​​​m ikke er nevnt, er ikke jaktbare (det såkalte "speilvendingsprinsippet"). Forskriften setter også tidsrammer for snarefangst, egg- og dunsanking.


Forskrift om forvaltning av hjortevi​lt og bever 

Denne forskriften har som formål å bidra til at forvaltningen av hjortevilt og bever ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Myndigheter og andre ansvarlige skal legge til rette for en lokal, langsiktig forvaltning av hjortevilt og bever som viltressurs.


 

Forskrift om felling av skadegjørende vilt 

Denne forskriften fastsetter hvilke arter det er tillatt å felle med grunnlag i den skade de gjør. I tillegg beskriver forskriften vilkårene for å tillate felling og hvordan fellingen skal gjøres for noen av artene.


 

Fjello​​ven 

Fjelloven gir regler for forvaltning av rettigheter (jakt, fiske, beite med mer) i statsallmenningene. Loven regulerer blant annet allmennhetens adgang til jakt og fiske i disse fjellområdene.


 

Lov om dyrevelferd 

Dyrevelferdsloven setter strenge krav til dyrevelferd. For jakt og ​fangst innebærer dette et klart krav om human jaktutøvelse. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.


 

Hunde​loven 

Hundeloven har som formål å fremme et hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, alminnelig ro og orden. Både enkeltpersoner og organisasjoner har ansvar for å utøve og legge til rette for et hundehold som gagner samfunnet, til​ glede for den enkelte hundeholder. NJFF har utarbeidet en egen veileder for lokale forskrifter til hundeloven.


 

Viltforvaltningen i Norge 

Vilforvaltningen er sammensatt av et hierarki av organer. Disse organene skal blant annet arbeide for å fremme formålet m​ed viltloven og gi myndigheter og organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.​


 

Arbe​idsoppgaver

​​Basert på innholdet i "Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforb​und" har vi laget noen spørsmål som er aktuelle, både med tanke på din kunnskap som jeger og eksamensbesvarelsene​.

 


Feilsøkingsmanual for jegerprøven ​ 

Kontaktperson: Hans Petter Dalby.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Helsport
Sommerkolleksjon-chiruca
Søk og finn
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2016 Norges Jeger- og Fiskerforbund