NJFFs haglemerke
Publisert 15.02.2016 01:54
Oppdatert 30.05.2016 10:06
NJFFs haglemerke
Målet med NJFFs haglemerke er å øke norske småviltjegeres treffsikkerhet med hagla. Haglemerket er et aktivitetsmerke som skal være med å stimulere til økt skytetrening, økt trening i avstandsbedømning, samt testskyting av patroner.

​​Grunnlaget for innføringen av haglemerket er et gjennomgående ønske i organisasjonen, om å bidra til å forbedre skyteferdighetene hos norske småviltjegere. I tillegg peker jegerprøveundersøkelsen (NINA 221) på at sviktende tro på egne skyteferdigheter er en av hovedårsakene til at en del nye jegere ikke kommer seg ut på jakt eller på skytebanen. 

Flere foreninger har de siste årene gjennomført jegerprøvekurs med en utvidet skytedel, eller skytekurs direkte etter avlagt jegerprøve, hvor "pensum" har vært mer eller mindre identisk med momentene som inngår i haglemerket.


Gjennomføring​​

Merket kan gjennomføres i forbindelse med all skyting i regi av NJFF. Det kan legges inn som en del av et skytekurs eller gjennomføres på ordinære treninger. Konkurranseskyting vil selvsagt også bli godkjent. Spesielt aktuelt vil nok merket være for unge jegere og de som nylig har tatt jegerprøven, men også de mer erfarne bør selvsagt gjennomføre de samme momentene.
Med mange nye typer haglpatroner på markedet, vil også de erfarne jegerne ha god nytte av å testskyte ulike patroner i sitt våpen. En kan heller aldri bli så erfaren at en ikke lenger har nytte av treningsskyting eller avstandsbedømming. Skyting er ferskvare!


Momenter til NJFFs haglemerke

Treningsskyting
Skytingen skal omfatte minst 75 skudd med hagle mot bevegelig mål. Alle former for skytetrening, skytekurs og -konkurranser i regi av NJFF godtas.  


Avstandsbedømming
Avstandsbedømmingen skal omfatte minst fem mål. Minst to av målene skal være utenfor haglehold (35-50m)


Testskyting
Testskytingen skal omfatte skyting på plate / papir for å se på haglsvermens spredning og treffbilde. Det skal skytes med minimum to ulike trangboringer, og på to ulike avstander.

All​​e mo​​​​​​​mentene til Haglemerket må gjennomføres samme kalend​​​erår.


Hvordan ko​​mme i gang?

Det er laget en folder med info om haglemerket, og de ulike momentene som inngår. Lokalforeningene kan bestille ønsket antall foldere og merker gjennom NJFFs medlemsbutikk. Merkene selges foreningene til selvkost. 

Folder_haglemerket.pdf

Kontaktperson: Vidar Nilsen.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.