Rovvilt
Publisert 15.02.2016 01:54
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Det ligger en rekke landsmøtevedtak og vedtak fra forbundsstyret bak dagens policy vedrørende forvaltningen av de fire store (jerv, ulv, bjørn og gaupe).

​I korte trekk kan NJFFs rovdyrsyn oppsummeres slik:

 

​De store rovdyra er en naturlig del av norsk natur

NJFFs overordnede mål er å sikre en naturforvaltning som gjør at vi kan jakte og fiske i framtiden. Da trenger vi en intakt natur med levedyktige bestander av vilt og fisk. Her ligger det et grunnleggende natursyn i bunn, der respekt for alt levende og forståelse for samspillet i naturens mangfold er bærende. I et slikt natursyn er det også plass til de store rovdyra.

 

Rovdy​rstammene skal reguleres gjennom jakt

I Norge bruker vi jakt for å regulere viltbestandene. NJFF mener at man på samme måte må basere seg på jakt for å regulere bestandene av de store rovdyrene. Derfor sier NJFF ja til jakt på alle de store rovdyrene. NJFF har gitt innspill til miljøforvaltningen og mot de politiske partiene, med konkrete forslag til endringer i lovverket for å oppnå en mer effektiv jakt på store rovdyr.

 

​​Belastningen med å ha rovdyr i sitt nærområde må fordeles

Det er ingen tvil om at det kan være en belastning å ha rovdyr i sitt nærområde. Særlig er ulven en utfordring for den som jakter med løshund. Derfor har NJFF sagt nei til et snevert forvaltningsområde for ulven. Vi ønsker jakt i hele utbredelsesområdet slik at det kan oppnås en geografisk byrdefordeling av ulempene over noe tid.

NJFFs syn på forvaltningen av de fire store rovdyrene kan det leses om i vedlegget under.

 

Nødverger​​ett for jakthunder

Arbeidet for en nødvergerett som også omfatter rett til å forsvare hund mot direkte angrep fra rovvilt, har vært en svært viktig sak for NJFF, der vi sommeren 2012 fikk på plass en ønsket lovendring. 

 

Grens​​eulvene og bestandsmål for ulv

NJFFs landsmøte 2009 fattet vedtak vedrørende forvaltningen av grenseulvene som innebærer at NJFF skal arbeide for at grenseflokker av ulv som har mer enn 50 % av sitt revir i Norge skal regnes som norske. Regjeringen har igjennom regjeringserklæringen sagt at de skal foreta en fordeling av grenseflokkene av ulv med svenskene. De flokkene som har mer enn 50 % av sitt leveområde i Norge skal regnes som norske.  

På landsmøtet i 2012 ble dette standpunktet forsterket med et vedtak som også innebar at NJFF skal arbeide for å oppheve ulvesonen.

Landsmøtet fattet også vedtak i denne saken som innebærer at vi ikke aksepterer en ytterligere økning i bestandsmål av ulv utover 2-3 familiegrupper. Selv om grenseflokkene nå skal regnes med i det norske bestandsmålet mener altså NJFF at den øvre grense for bestandsmålet ikke skal heves.

Kontaktperson: Siri Parmann.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.