Troféer
Publisert 15.02.2016 01:53
Oppdatert 03.12.2018 13:07
Geviret er en viktig del av jaktutbyttet som mange jegere ønsker å ta vare på. Etterhvert har det også blitt vanlig å ta vare på kranier, tenner og skinn.
Troféer
Foto: IStock/ Veronica Bogaerts

​​​​​​​​​​​​​​​Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) utdanner trofédommere som bedømmer gevirer, kranier og tenner i henhold til et vedtatt reglement. 

NJFF har trofédommere i alle landets fylker. Kontaktinformasjon samt oversikt over hva de kan bedømme, finner du på denne NJFFs trofédommerliste​

Her kan du lese mer om prinsippene for trofébedømming, eller laste ned NJFFs brosjyre om trofébedømming​.

NJFF legger vekt på at bedømming av gevirer ikke er å betrakte som en oppfordring til r​​en trof​​ejakt.

​Gode minner​​​​​​

NJFF legger vekt på at jakt på storvilt skal skje med utgangspunkt i en bærekraftig høsting gjennom rettet avskyting, der hensynet til en sunn og livskraftig viltstamme står sentralt.

​Ressursstoff:​

Poengberegning elg.
Poengberegning villrein.
Poengberegning hjort.
Poengberegning rådyr.
Poengberegning dåhjort.
Poengberegning villsvin.
Måling av skaller og kranier.

Som en følge av den rettede avskytingen er det begrenset hvor mange store hanndyr man kan ta ut under jakten. Disse bør jegerne behandle og ta vare på som et godt minne om jakten.

​​Utvidet antall arter​

Forbundsstyret i NJFF vedtok i 2012 at NJFF skulle utvide sortimentet med arter som kan bedømmes. Opprinnelig har det vært mulig å få sine gevirer av elg, hjort, villrein og rådyr bedømt. Dette har nå blitt utvidet til også å gjelde gevir av dåhjort, tenner av villsvin og kranie av rødrev, grevling, mårhund, bever, gaupe, jerv, ulv og bjørn.

Trofédommere og ​CIC-dommere

​De autoriserte trofédommerne er spredt geografisk rundt om i landet, og kan kontaktes av de som ønsker å få sine gevirer eller kranier bedømt.

​NJFF fikk i 2015 utdannet sju av våre trofédommere til å bli CIC-dommere. De som ønsker det kan dermed kontakte CIC-dommerne hvis de har troféer som holder til gullmedalje og få sitt trofé registrert internasjonalt. Følgende kriterier må fylles for at troféet skal godkjennes internasjonalt:

  • Trofeet må bedømmes på hel skalle
  • Skytter må signere på bedømningsskjemaet som dommeren har og godkjenne hvor dyret er felt
  • Skytteren må selv bestille og betale diplom/ gullmedalje fra CIC.

CIC-dommerne er utdannet til å bedømme flere arter enn det som ligger inne på den norske listen.

Trofédommere i NJFF finner du her.​

T​opp 3 vil​lrein

​​Eier ​Villreinområde Fellingsår Vekt Målingsår Poeng
Kåre Simahau​g Otta​dale​n (Op) 1967 129 1990 1080,1
Espen Kongelf Forelhogna 1993 85 1994 1075,7
Hans E. Berg Forelhogna 1982 91 1988 1067,9

Oversikt: Topp 50 vil​​​lreingevir.​​

Ressursstoff: ​Slik poengberegnes villre​​​​i​​ngevir​.

​​Topp 3 elg​​​​

Eier​ Fellingssted Kommune Fellingsår Vekt Målt år Poeng
Geir Ste​nseth Kroghølen Stor-Elvdal (He) 2000 320 2001 375,15
Henry Gaundal Høgsete Snåsa (N-T) 1955 355 1987 373,30
Zool. museum
Oslo
Namdalen (Nord-Trøndelag) 1890 1997 371,20

Oversikt: Topp 50 elggevir.

Ressursstoff: Slik poengberegnes elggevir.

Topp 3 hj​o​​​rt

Eier Fellingsted Kommune Fellingsår Vekt Målingsår Poeng
Ole Beitl​and​ Hegra Stjørdal (N-T) 1997 178 1998 198,81
Knut Marås Luster Luster (S&Fj) 2010 130 2011 197,43
Trond A. Støle Valle (A-Agder) 2007 2008 194,97

Oversikt: Topp 50 hjorte​​gevir.

Ressursstoff: Slik poengberegnes hjo​rtegevir​.

To​​pp 3 rådyr

Eier​​ Fellingsted Kommune Fellingsår Vekt Målingsår Poeng
Terje Thorsen Solum Skien (Te) 2005 2005 204,75
Knut Flatås Vega Vega (Nordland) 2010 20 2010 197,73
Marius Moe Hjelset Molde (M&R) 2002 17 2002 197,66

Oversikt: ​​Topp 50 rådyrgevir.​

Ressursstoff: ​Slik poengberegnes rådyrgevir.

Villsvin og dåhjort

Ressursstoff: Slik poengberegnes villsvintenner​.

Ressursstoff: Slik poengberegnes dåhjortgevir.​

Rødrev- og bevertrofé​

NJFF ønsker spesielt at jegere som skyter rødrev og bever tar vare på skallen/kraniet som et minne om jakten og også får dette bedømt.​

Her kan du lese mer om måling av skaller og kranier​.​​​

Kontaktperson: Roar Lundby.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.