Våpen
Publisert 15.02.2016 01:54
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Våpen
Som en interesseorganisasjon for jegere og skyttere er NJFF selvsagt opptatt av at vi har gode rammevilkår for disse aktivitetene, ikke minst hva gjelder regelverk for erverv, oppbevaring og bruk av våpen.

Våpenf​orskriften​​

Sommeren 2009 trådte en ny våpenforskrift i kraft. Noen viktige momenter for jegere er:​

Jaktvåpengarderobe på 6 våpen. Forenklet behovsprøving inntil 6 komplette jaktvåpen -fo​​​r erverv av ​​flere enn 6 jaktvåpen må "meget kvalifisert behov" dokumenteres. Konkurransevåpen kommer i tillegg.

 Våpenskap fra første våpen. Alle som har registreringspliktige våpen, må nå oppbevare våpenet eller en vital våpendel i FG-godkjent sikkerhetsskap (våpenskap). Lovlig ervervede, uregistrerte hagler, regnes i denne sammenheng som registreringspliktige.

Ervervstillatelsens gyldighetstid forlenget til 12 måneder.

 Halvautomatiske våpen kan kun lånes ut til personer med våpenkort på tilsvarende våpen.

​​Nye krav til løpslengder på hagler/rifler

Erverv av våpen som skal brukes av andre. Denne muligheten omfatter nå også erverv av våpen til opplæringsjakt, samt konkurranseskyting i NJFF regi (tidligere kun DFS og skiskytterforbundet).​

Avviker fra høringsforslaget​​​​​

Den nye våpenforskriften avviker fra høringsforslaget på en del punkter, og skuffelsen er størst over jaktvåpengarderobens begrensning på 6 våpen, sammenlignet med den foreslåtte garderoben på 8 våpen. 

NJFF vil i tiden fram mot forskriftens ikrafttredelse jobbe for å få avklart praktiseringen av punkter vi mener har betydning for norske jegere og skytter. Forskriften innebærer uansett mange forbedringer i forhold til tidligere forskrift, spesielt når det gjelder forenkling og bedre oversiktlighet.

Ny vå​penlov​​

I 2010 oppnevnte justisdepartementet et våpenlovutvalg som skal se på en full revisjon av gjeldende våpenlov. NJFF var representert i utvalget ved vår jaktskytekonsulent Vidar Nilsen.  Utvalget avga sin innstilling i desember 2011. Departementet sendte innstillingen på høring i 2012, og saken ligger nå i departementet for videre oppfølging.​

Kontaktperson: Vidar Nilsen.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.