Viltforvaltning
Publisert 15.02.2016 01:54
Oppdatert 13.09.2016 13:37
En fornuftig og bærekraftig viltforvaltning vil alltid være et kjerneområde for NJFF. Mye av engasjementet går på å sikre rammeverket for vår aktivitet, gjennom å påvirke til gode lover, forskrifter og andre bestemmelser.

​​

​Jakttidene

Hvert femte år revideres jakttidsforskriftene, og organisasjonen har et betydelig engasjement i dette arbeidet. I forkant av høringen spiller NJFF inn sine forslag til endringer, etter innspill fra organisasjonen. En bred høring følger deretter, før NJFF avgir sitt høringssvar. Se vårt siste høringssvar under "NJFF mener" i toppmenyen.

 

Villreinfor​​valtning

Forvaltningen av villreinen krever store, sammenhengende, leve- og oppvekstområder for denne nomadiske arten. Derfor er villreinforvaltningen særlig vanskelig, med mange utfordringer grunnet inngrep og menneskelig aktivitet. Blant annet har vi en "bit for bit-forvaltning", der lokale tiltak og inngrep sees isolert og ikke i den store sammenhengen som en god villreinforvaltning krever. 

Regionale planer for villreinområdene er nødvendig for å sikre arten i et langvarig perspektiv. En av utfordringene er knyttet til hyttebygging. Her har NJFF et eget landsmøtevedtak fra 2006:


Landsmøtets konklusjon​ om villrein

"Landsmøtet deler Bergen JFF sin bekymring for villreinen og støtter intensjonene om å arbeide for en bærekraftig forvaltning av våre villreinområder. NJFF skal arbeide for en hyttebyggingspolitikk som bygger på helhetlige regionale planer og som ivaretar nødvendige hensyn til naturmiljøet og friluftslivet. Hensynet til villreinen og spesielt sårbare områder må være bærende i disse planprosessene."

På Hardangervidda er Riksvei 7 en utfordring, og fungerer som en barriere og bidra dermed til oppsplitting av reinens leveområder. Landsmøtet til NJFF i 2006 fattet følgende vedtak:

"NJFF skal arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av villreinen på Hardangervidda, blant annet gjennom å få gjennomslag for at det skal bygges miljøtunneler."


Berørte fylkeslag av NJFF har fulgt opp disse vedtakene gjennom sitt engasjement i utarbeidelsen av regionale forvaltningsplaner for villrein.

Gjennom prosjektet villrein og samfunn har myndighetene ønsket å sette fokus på en bærekraftig villreinforvaltning. NJFF har vært aktivt med i denne prosessen.

 

Vi​​​llsvin

​Forbundsstyret fattet i 2010 følgende vedtak:

Det er et faktum at villsvinet igjen har etablert seg i Norge, og kommer til å spre seg. Denne viltarten bør forvaltes ut fra at vi har fått tilbake en art som bør forvaltes som andre viltarter. NJFF forutsetter at det utarbeides hensiktsmessige forvaltningsregler og bestandsmål for arten. NJFF forutsetter samtidig at vi trekkes aktivt med i disse prosessene. 

Kontaktperson: Webjørn Svendsen.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.