Viltstell
Publisert 15.02.2016 01:53
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Den viktigste måten vi kan bidra til effektive vilttiltak på, er gjennom å integrere vilthensynet i de prosesser som vedrører naturen, samt hindre at verdifulle viltområder blir omdisponert eller forringet.

I Norge er naturforvaltning rettet mot bærekraftig forvaltning av naturlig forekommende arter i naturlige bestander. Dette preger også det moderne viltstellet. 

Naturlige økosystemer fungerer uten behov for menneskelige hjelpetiltak. Viltstell er aktiv manipulering av naturen med det formål å minske eller øke bestand eller avkastning av en eller flere viltarter.


Hvorfor drive viltstell​

Størst effekt har slike tiltak når de rettes mot minimumsfaktorer for de aktuelle artene. For å oppnå den ønskede effekten kreves god artskunnskap og bred innsikt i økologi og populasjonsdynamikk. 

Blant jegere fokuseres det ofte på å øke avkastning hos jaktbare arter. Tiltak kan også iverksettes for å hjelpe truete arter eller arter man har spesiell interesser for, eller for å motvirke skader eller konflikter i områder med tette viltstammer. 

Viltstellstiltak er derfor ofte mottiltak mot negative menneskelig inngrep. Viltstell er også viktig fordi aktiviteten skaper miljø, engasjement og økt kunnskap.

Vilttiltak må baseres på kunnskap og ikke på tro.

 

Ulike typer tiltak

Innsatsen kan rettes mot bestandstiltak, som omfatter alle måter vi direkte prøver å øke eller minske antall individer av en gitt art på. 

Bestandsmessige tiltak gir i regel kortvarig resultater.

Vi kan også drive biotoptiltak, som har som mål å opprettholde eller forandre terrengets bæreevne for en eller flere arter. 

Biotopmessige tiltak gir i regel mer langvarige resultater.

Viltstellets fire faser

​1. Registrering av symptomer, definere mål. 

2. Finne årsaker, utarbeide tiltaksplan 

3. Gjennomføre tiltak. 

4. Evaluere tiltaket.

 

Tilskuddsordninger for vilttiltak

Det tildeles sentrale midler som tilskudd til vilttiltak. Målet med tilskuddsordningen er å medvirke til en god viltforvaltning i kommunene. Ta kontakt med viltansvarlig i din kommune eller i fylkeskommunen.

NJFF har også egne stimuleringsmidler til vilttiltak.  

Kontaktperson: Webjørn Svendsen.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.