Jakthunddressur Instruktørkurs 24.-26. mars

Trenger din forening en instruktør i jakthunddressur? Eller ønsker du bare å lære mer om trening og dressur av hund. Da er kanskje dette kurset for deg.

Publisert: 14. februar 2023 kl. 13.36

Sist oppdatert: 21. februar 2023 kl. 15.35

Dette er kurset for hundeeiere som ønsker å tilegne seg mer kunnskap og ferdigheter omkring hundedressur og for de som ønsker å bli instruktører for jakthunddressur i sin lokalforening. Deltakerne skal få innsikt i dressur av jakthund, og de momenter som skal til for å etablere et "godt hundehold", samt få innsikt i holdning, kunnskaper og ferdigheter i en utvidet forståelse av dressurmetodikk og kunne dele opp en øvelse i ulike momenter og på en pedagogisk god måte kunne gi veiledning og instruere i dette. De skal også selv kunne lære inn momenter på egen hund og kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs. 

Kurset tar for seg både teoretisk og praktiske øvelser for hund og eier. Etter at øvelsene er kjent for deltagerne, vil det bli lagt stor vekt på instruksjonspraksis hvor kursdeltagerne veileder hverandre.

Fylkesinstruktør på dressur i vårt regionlag i Oslo, Anine Imset holder kurset. Anine har lang erfaring med mange ulike hunderaser og er en av forfatterne av den nye boka Dressur for jakthunder som NJFF gav ut for første gang i 2019. 

Påmelding og mer informasjon om kurset finner du her.​