MENY hamburgermeny Close-menu button
Rapportering

Rapportering

Hvert år skal foreningen fylle inn og levere skjemaer til NJFF sentralt.

En del av disse skjemaene er NJFF pålagt for blant annet å kunne søke eksterne midler, som igjen blir fordelt til lokalforeningene. Sørg for at disse dokumentene er i orden, så din forening senere ikke blir ekskludert i søkeprosesser grunnet manglende dokumentasjon.

Hvordan rapportere?

​Det benyttes to forskjellige rapportløsninger på sentrale tilskuddsmidler, dokumentsenter via min side og søknadsportalen. Hvilken ordning du skal benytte avhenger av hva du skal rapportere inn. 

Dokumentsenteret​ på "min side"

Via "min side​" kan du som tillitsvalgt levere inn skjemaer på en ryddig og enkel måte i dokumentsenteret. Husk å ha brukernavn og passord klart til innlogging. Frister for de ulike ordningene finner du he​r.​

Følgende skal rapporteres via "min side"

 • Momskompensasjon: Frist 1. mai
 • Regnskap og beretning: Frist 1. mai
 • Protokoll fra årsmøte: Frist 1. mai

Rapporteringsmaler

​Ved rapportering i dokumentsenteret skal det benyttes maler. Last ned, fyll inn og last opp i dokumentsenteret. ​

 • Regnskap og beretning: Ingen mal for dette
 • Momskompensasjon (MVA): Last ned mal her
 • Bekreftelse medlemskap: Eget skjema sendes lokalforeningene

Søknadportalen

Du bruker søknadsportalen dersom du skal rapportere inn: 

 • Grunnlagsskjema for tildeling av barne- og ungdomsmidler: Frist 20. februar
 • Introjakt: Frist 1. desember
 • Familieaktiviteter: Frist 1. desember
 • Kvinneaktiviteter: Frist 1. desember
 • Frifond-midler (LNU-midler/Barne- og ungdomsmidler): Frist 1. november
 • Fiskesommer: Frist 1. november