Jegerprøvekurs 4 - Høsten 2023 - 23-11-2023

 • Fra:
  23.11.2023 kl. 18.00
 • Til:
  23.11.2023 kl. 21.00
 • Varighet:
  3 timer
 • Sted:
  Vibe Jaktskytebane
 • Pris:
  Medl: 3500,- / Ikke medl: 3500,-
 • Påmeldingsfrist:
  10.11.2023
 • Arrangør:

JEGERPRØVEN

Jakt og fangst krever kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, må derfor bestå jegerprøven før jakt eller fangst. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning.

Den norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende elektronisk eksamen. Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger. Jegerprøven avsluttes med en elektronisk eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter.

Deltakerne skal få kjennskap til bakgrunn og historie for jakt og jegeropplæring. Deltakerne skal kjenne ulike våpentyper og ammunisjon som er aktuelle for jakten. Deltakerne skal kjenne ulike jaktformer samt jakthunder som er aktuelle under jakt. Deltakerne skal ha fått demonstrert og praktisert sikker våpenbehandling og ha fått innsikt i hvilke vurderinger som må gjøres for å tilfredsstille kravet om human jaktutøvelse. Deltakerne skal kjenne til grunnprinsippene for håndtering av felt vilt. Deltakerne skal kjenne de jaktbare artene.

Jegerprøven er obligatorisk for alle nye jegere. Våre erfarne og dyktige instruktører vil gi deg det grunnlag du trenger for å starte din jegerkarriere.

Steinkjer kommune er ansvarlig arrangør av eksamen, som avlegges elektronisk ved Steinkjer Rådhus. Før eksamen må alle deltakerne registrere seg og betale eksamensavgiften på kr. 330,- (gjelder for ett eksamens forsøk) til staten på http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/

 

Kursavgift SJFF: 3500,-

NB! Vi minner om at påmelding er bindende.

Dersom du ikke har fylt 18 år, må dette skjemaet fylles ut for "Foresattes erklæring":
Skjema - Foresattes erklæring

Annet: Erfaringsmessig fylles våre populære kurs meget raskt og vi anbefaler på det sterkeste at du snarest melder deg på første ledige kurs. Vær oppmerksom på at det tar tid fra du melder deg på kurs til du har bestått eksamen og får jegeravgiftskort slik at du kan gå på jakt eller kjøpe våpen. Våpensøknader tar litt tid hos Politiet. Mange utsetter kurset for lenge og vil da få problemer med jakt og våpenkjøp tidlig i jaktsesongen. Si gjerne ifra om dette også til venner og bekjente som du tror kan være interessert i å bli jegere.

Fraværsregler: Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen.

Utedag: NB. Vi er ute uansett vær, så du må kle deg etter forholdene.

 

Datoer for kurssamlingene:

Samling 1: 13.november kl.18-21

Samling 2: 16.november kl.18-21

Samling 3: 18.november  kl.11-16

Samling 4: 19.november kl.09-15

Samling 5: 20.november kl.18-21

Samling 6: 21.november kl.18-21

Samling 7: 22.november kl.18-21

Samling 8: 23.november kl.18-21

Samling 9: 24.november kl.18-21

 

PDF - Informasjon om jegerprøven og endringer i regelverk

Legg i kalender
KONTAKT

Stig Bratli

Tlf: 93003815

Del: