Velkommen til Årsmøte i SJFF 09.03.2023.

Velkommen til årsmøte !

Publisert 07. mars 2023 kl. 19.17

​​​​Stjørdal Jeger- og Fiskerforening avholder årsmøte 9. mars kl 1900 på Klubblokalet

Dagsorden


1. Konstituering av møtet

a. Godkjenning av innkallingen

b. Godkjenning av dagsorden

c. Godkjenning av forretningsorden

d. Valg av ordstyrer

e. Valg av sekretær

f. Valg av tellekorps

g. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsmelding fra siste kalenderår

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår

Kaffe og loddsalg v/Ungdomsutvalget.

4. Styrets forslag til årsplan og budsjett

5. Valg av styre i henhold til § 8


Årsberetning 2022