Årsmøte for 2021

Årsmøtet for 2021 avholdes søndag 27. mars 2022 klokka 18:00 på Skytterhuset på Dverberg.

Publisert: 26. mars 2022 kl. 11.44

Sist oppdatert: 13. august 2022 kl. 17.26

Oppdatert etter årsmøtet: Protokoll er publisert her.

---

Det skal behandles vanlige årsmøtesaker, herunder: 

1.Konstituering av møtet

•Godkjenning av innkalling

•Godkjenning av dagsorden

•Valg av ordstyrer

•Valg av sekretær

•Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.Årsmeldinger fra siste kalenderår

3.Revidert regnskap fra siste kalenderår

4.Styrets forslag til budsjett, inkludert fastsetting av kontingentsatser for 2023

5.Oppdatering av vedtekter

6.Valg av styre 

7.Valg av medlemmer til utvalg etter behov

8.Valg av valgkomite på 3 medlemmer

9. Valg av revisorer 

Mer info på foreningens Facebookside