MENY hamburgermeny Close-menu button

Årsmøte 2022

Publisert 08. februar 2022 kl. 17.26

Årsmøte Herøy Jeger- og Fiskerforening 2022

 

Vi ønsker å invitere til årsmøte torsdag 24. februar, klokken 18:00 – 20:00

Møtet vil finne sted i kommunestyresalen ved Herøy rådhus. 

Midlertidig saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Valg av revisor
 5. Årsberetning 2021
 6. Godkjenning av regnskap for 2021
 7. Styrets forslag til budsjett og arbeidsprogram 2022
 8. Fastsettelse av kontingentnivå for 2023
 9. Behandling av eventuelle mottatte saker fra medlemmene
 10. Endring av foreningens vedtekter
 11. Valg - Utvalg (fiskestell- og skytterutvalg)
 12. Valg - Styre (nestleder, styremedlem og eventuelle varamedlem)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende minimum én uke før årsmøtet. Saker sendes til [email protected].

 

Alle medlemmer oppfordres til å delta.