Årsmøte

Publisert: 23. mars 2023 kl. 23.00

Sist oppdatert: 23. mars 2023 kl. 22.59

Årsmøte 2022 i Herøy Jeger- og Fiskerforening

 

Vi ønsker å invitere til årsmøte torsdag 9. mars, klokken 18:30 

Møtet vil finne sted i kommunestyresalen ved Herøy rådhus. 

Saksliste:

1. Konstituering av møtet
2. Årsmelding for 2022
3. Revidert regnskap for 2022
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
6. Styrets forslag til årsplan og budsjett for 2023
7. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.
8. Valg av styre i henhold til § 8 i foreningens vedtekter
9. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
10. Valg av valgkomite
11. Valg av revisorer
 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende minimum én uke før årsmøtet. Saker sendes til [email protected].

 

Alle medlemmer oppfordres til å delta.