Medlemsmøte 24.10.22

Regionsekretær Ylva Edvardsen-Kvam Kom til Sømna JFFs medlemsmøte og takket av Steinar Fagernes for alle årene han har vært fylkesinstruktør rifle.

Publisert: 25. oktober 2022 kl. 16.28

Saksliste:

Aktivitet i  2022
Forslag til aktiviteter 2023
Innspill til terminliste 23
Info om byggeprosess
Info om standplasslederkurs
Ylva Edvardsen-Kvam har ordet
Evt.
Servering av pizza

Ida Kjærstad skrev referat:

Medlemsmøte 24/10 2022

Tilstede; Trond, Steinar, Odd-Arne, Torodd, Emma, Arnfinn, Norma, Karl Erik, Beate, Ida, Bjørn Åge, Verner F, Regions-sekretær Ylva,

Sak 34/22

Gjennomgang av årets aktiviteter;

 • Terminfestet aktivitet
 • Ikke terminfestet aktivitet
 • Konkuransseskyting
 • Kvinneaktivitet
 • Familiektiviteter
 • Jegerprøven
 • Frivillighetsmesse
 • Ny båt på Holandsvannet

 

Sak 35/22

Forslag til aktiviteter 2023

 • Våpen-pussekurs
 • Ladekurs
 • Bedre publisering av elgbaneskyting
 • Rabatt hos Stian strøm ; strøm børsjemaker
 • Steinar har laget plakat for den
 • Simulatorskyting inne
 • Jaktfeltcup
 • Stevner; 13-14 mai, 10 åpril, 20 august
 • Sæl-jakt – opplæringskvoter kan det søkes om
 • Jaktskyteskole, kan det søkes midler

 

Sak 35/22 Innspill til terminlisten

 • To skift på lørdagene (10-16)
 • Høsten har mest påmelding – åpner for øker
 • Prisen kan regulere dette
 • Fortsette med forhåndspåmelding
 • Øke pris for sesongkort
 • Mulighet for leie av banen, offentliggjøring
 • Sette av dager til dette
 • Knapp til påmelding?

 

 

 

Sak 36/22 Gjennomgang av byggeprosess

 • Hva er gjort
 • Bygget skal være tett til jul
 • Ikke lagt gulvvarme på badet
 • Skal være ferdig til stevnet i august
 • Gjennomgang av tall

 

Sak 37/22 Info om standplasslederkurs

 • Steinar forteller

 

Sak 38/22 Ylva Edvardsen-Kvam har ordet

 

Sak 39/22 Evnt