Blysaken mot avklaring?
Publisert 15.02.2016 01:24
Oppdatert 15.02.2016 01:24
Blysaken mot avklaring?
Foreslår å åpne for bruk av bly i hagleammunisjon. Forslagsstillerne fra Arbeiderpartiet, fra venstre Dag Terje Andersen, Trond Giske og Eva-Kristin Hansen.
Blysaken mot avklaring?
Vi venter fortsatt på avklaring om vi kan få lade haglene våre med blyammunisjon i fremtiden.
Behandling av forslaget om en oppmyking av totalforbudet mot bruk av blyhagl går mot avklaring. 29. januar skal Stortingets Energi- og miljøkomite avgi sin innstilling.

​​Det var Arbeiderpartiet ved representantene Eva-Kristin Hansen, Dag Terje Andersen og Trond Giske som fremmet forslag om å tillate bruk av blyhagl utenom våtmarksområder og skytebaner våren 2014. Det kom etter lenger tids påvirkning fra NJFF. 

Vi hadde gått på alle partiene i forbindelse med partiprogrammene som ble utarbeidet før valget i 2013. Etter valget var det all grunn til optimisme, da flertallet av partiene hadde åpnet opp for å vurdere en endring av totalforbudet.

Hva skjer nå?

Saksgangen på Stortinget er slik at det er Energi- og miljøkomiteen som behandler saken.  Der sitter representanter fra alle partiene. Det velges en saksordfører, og i denne saken er det Rigmor Andersen Eide fra Krf og Møre og Romsdal. 

Komiteen skal avgi sin innstilling den 29. januar, og denne danner grunnlaget for sluttbehandlingen i Stortinget. Når komiteinnstillingen foreligger er saken i realiteten som regel avgjort.


NJFF på åpen høring​​

Komiteen valgte å avholde en åpen høring på Stortinget, som ble gjennomført rett før jul.  NJFF deltok på høringen sammen med Skogeierforbundet, Naturvernforbundet, Norsk Institutt for Naturforskning og Veterinærinstituttet. Både før og etter høringen har NJFF hatt møter med de fleste partiene.


Mye motstand​

Under høringen kom det fram sterke synspunkter mot en oppmyking av blyforbudet, ikke minst med bakgrunn i debatten som går om matsikkerhet og bly i viltkjøtt. Etter NJFFs syn klarer man ikke i denne debatten å skille mellom to ulike debatter. 

Den ene omhandler eventuelle negative miljøeffekter ved bruk av blyhagl, den andre omhandler matsikkerhet ved bruk av ekspanderende rifleammunisjon.

Det endelige resultatet​

Hvor saken lander, kan vi ennå ikke garantere. NJFF følger saken helt til endelig avgjørelse faller på Stortinget. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.