Sportsfiskekonferansen 2015
Publisert 15.02.2016 01:25
Oppdatert 15.02.2016 01:25
Sportsfiskekonferansen 2015
«Over tusen fiskearrangementer i Sportsfiskets År, men hva nå?"
Sportsfiskekonferansen 2015
Hvor går sportsfiske i Norge og hvor går NJFF?
Som avslutning på Sportsfiskets år, arrangerer NJFF «Sportsfiskekonferansen 2015». Konferansen skal se på utviklingstrekk i det moderne sportsfisket og gi innspill til NJFFs fremtidige arbeid som organisasjon for norske sportsfiskere.

​​​​​​​​​​​​​Konferansen går av stabelen torsdag 23. - lørdag 25. april på Jakt- og Fiskesenteret på Flå.

Det norske sportsfiske er i stadig endringer. På den utøvende siden har det vært en rivende utvikling innen utstyr, fiskemetoder og hvilke arter det fiske​s etter. Fisketurismen har utviklet seg sterkt, laksefisket har fått seg en knekk og innlandsfiskeforvaltningen er mangelfull.

Hvilken vei går sportsfiske i Norge og hva vil det bety for alle som er en del av dette?


 

Endrede holdninger
Høstingsaspektet ligger fortsatt i bunnen hos mange sportsfiskere, men holdningene til fang og slipp, til regelverk som i større grad har fokus på selve fiskeressursen og interessen for å modernisere fiskeforvaltningen, høster mer og mer gehør.


 

Manglende rekruttering?

Gjennom de siste ti årene det vært satt i gang tunge satsinger på rekruttering til sportsfiske, Sist i rekken av slike tiltak har altså rt Sportsfiskets år. Til tross for tung satsing på rekruttering over lang tid, har det ikke ført til den store bølgen av nye sportsfiskere. Stemmer dette? Og stemmer det at bransjen selger fiskeutstyr som aldri før?


 

Todelt konferanse
Åpen konferanse/ Del 1: Torsd. 23.04 - fred. 24.04 (lunsj til lunsj): Hvor går sportsfiske i Norge?

 • Foredrag og diskusjoner. Innlegg fra forskere, forvaltere, sportsfiskere og utstyrsbransjen.
 • Åpen konferanse for alle, enten du er utøvende sportsfiskere, forsker, forvalter, jobber i bransjen, driver fisketurisme eller er engasjert på annen måte. Selvfølgelig blir det sosialt samvær med frie og fruktbare diskusjoner om det norske sportsfiskets framtid.

   

Intern-konferanse/ Del 2: Fred. 24.04 - lørd. 25.04 (lunsj til lunsj): Hvor går NJFF? Hva skal NJFF være norske sportsfiskere i framtida?

 • «Rett fra levra»-innlegg, foredrag og diskusjoner.
 • Fredag 23. etter lunsj fortsetter konferansen som en intern NJFF-konferanse. Der skal NJFF møte seg selv i døra med foredrag og debattinnlegg fra egne rekker og inviterte gjester. Denne delen av konferansen skal gi oss impulser og innspill til hva og hvordan NJFF bør jobbe med sportsfiske i framtida. Her ønsker vi spesielt representanter fra våre fylkeslag og foreninger, men alle medlemmer i NJFF er velkommen til å melde seg på.
 

Hvem om hva?

 

Del 1 - Åpen konferanse
Her er noe av  det du møter:

 • Hilde Charlotte Solheim: Sportsfisket har i de siste årene, og vil også i framtida være gjenstand for en kommersialisering. Blir dette en uløselig konflikt med sportsfiskets egenverdi, eller kan det leve side side? Solheim er tidligere direktør for kultur og reiseliv i Virke, styremedlem i Redd Villaksen og lakse-og ørretfisker.
 • Øystein Aas, NINA: Har studert endringer av sosiale normer og konsekvenser for framtidas fritidsfiske. Eksempelet fang og slipp.
 • Stian Stensland, NMBU (Norges miljø og biovitenskapelige universitet): Nedgang i antall laksefiskere. Konsekvenser for framtidas laksefiske? Presentasjon av en nasjonal spørreundersøkelse.
 • Gudmund Nygård, Fishspot: Kommer med en rykende fersk undersøkelse fra NINA, og vil ta for seg fisketurismens betydning for utviklingen av innlandsfiske og for utviklingen i bygdene.
 • Kjell Myhre, Sportsbransjen: Færre fiskere, men ikke mindre salg av fiskeutstyr? Hva slags utstyr selger mest? Hva ser bransjen av nye trender? Hva diskuteres i bransjen om framtida for sportsfiske i Norge?
 •  Are Severin Ingulfsvann: Utstyr eller opplevelse? Are Severin Ingulfsvann har forsket på hvilke verdier dagens friluftsfolk, deriblant sportsfiskere, prioriterer og spriket mellom hva vi sier og hva vi gjør. Har det blitt viktigere å kunne vise fram den nyeste stanga enn å dele de gode opplevelsene? Utgangspunkt for diskusjon.
 • Jeanette Thomamontri, NUMB. Sportsfiskerne i Indre Oslofjord: Hvem er de, hva gjør de og hvorfor gjør de det? Presentasjon av en undersøkelse om sportsfiskere, nasjonaliteter, fangster, holdninger og veridsetting av fritidsfiske.
 • Markus Lundgren,Sveriges Sportsfiskeforbund: Sportsfiske och fiskevård i Sverige. Hur arbetar man i Sverige med fiskevård, put & take och utsättningar? Hur ser framtidens sportsfiske ut?
 • Bjørn Torp, OFA (Oslomarka Fiskeadministrasjon): Utsetting av stor fisk som rekrutteringstiltak i bynære vann.
 • Leif-Roger Karlsen, Fylkesmannen i Østfold: Aktive sportsfiskeforeninger, en viktig forutsetning for lokal forvaltning. Eksempel fra arbeidet med forvalting av lokale sjøørretvassdrag i Østfold.

 

Kveldsforedrag: Det tapte paradis?

 

 

 • Vegard Veberg har hatt et kjærlighetsforhold til røya i nord siden han kunne gå. Nå kan det få en brå og ulykkelig slutt; menneskelig aktivitet truer nå flere av de få gjenværende unike elvelevende bestandene av innlandsrøye i Norge. Vegard Veberg er journalist i Jakt & Fiske.

 

 

Del 2 - INTERNKONFERANSE for NJFF med inviterte gjester.
            Hvor går NJFF? Hva skal vi være for framtidens sportsfiskere? Kom og si din   mening!

 

 • Markus Lundgren, Sveriges Sportsfiskeforbund: Från 3 till 35 anställda på 12 år. Hur jobbar det svenska sportfiske-förbundet? Hur kommunicerar vi vårt budskap och vad är målet för ett sportsfiskeförbund? Har NJFF noe å lære?

 

 •  Børre Dervo, NINAI månedens kommentar i Jakt & Fiske nr. 12-2014, skriver Børre Dervo bl.a. om færre sportsfiskere og det vanskelige rekrutteringsarbeidet, om hvor dårlig det står til med innlandsfiskeforvaltningen etter at innlandsfiskeravgiften forsvant. Mot slutten kommer han med et aldri så lite spark til NJFF, der han fra sitt ståsted sitter med inntrykket av at NJFF som organisasjon er imot moderne fiskeforvaltning og andre tiltak som mange av dagens sportsfiskere støtter opp om.

     

 •  ​Er det slik? 
 • Er NJFF for lite oppdatert?
 • Er NJFF beredt til å møte fremtidens utfordringer?

 

 • "Rett fra levra" - panel:  I tillegg inviteres et panel med folk som ser NJFF både fra innsiden og utsiden. Disse får har fått i oppdrag å komme med klar tale om hvilken vei NJFF bør gå md sitt sportsfiskearbeid i framtida. Hva bør vi tilby den enkelte sportsfisker? Hvilken rolle skal NJFF ha som sportsfiskeorganisasjon?

         «Rett fra levra-panelet» består bl.a. av

 • Ole-Håkon Heier, artsjeger og fylkessekretær i   NJFF- Østfold,

 • Reidar Stålesen , idlesjel med hjerte for laks og sjøørret fra Bergen Sportsfiskere,

 • Harald Fodstad, kritisk fiskentusiast og leder i Andøy  JFF, 

 • Anne-Lise Sekse, havfisker fra Stavanger og Rogaland JFF og  NJFF-Rogaland,

 • Ingvild Aurdal, konkurransefluefisker, leder i Voss JFF og nestleder i NJFFs sportsfiskeutvalg.

 • Tore L. Rydgren, fluefisker, instruktør, guide og lærer ved Høgskolen i Hedmark.

       

 

       

Viktig at fylkeslag og foreninger deltar
I denne prosessen er det viktig at alle våre fylkeslag og så mange av våre foreninger som er spesielt engasjerte på fiskesiden, deltar på konferansen. Både for å komme fram med egne meninger, for å høre andres og ikke minst treffe andre engasjerte folk.

Forbundets sportsfiskeutvalg, som vil være til stede, trenger alle de impulser de kan få til sitt videre arbeid.     

Her bør det bli debatt!

     

 

PRISER

Konferansepakke 1 (Åpen) 23. 4 - 4.4.

Pris. 895,- Inkluderer lunsj og middag dag torsdag og lunsj fredag.

Konferansepakke 2 (Internkonferanse): 24. -25.4

Pris kr. 895,- Inkluderer lunsj og middag fredag og lunsj lørdag.

Konferansepakke 3:

Pris: 1790,- Inkluderer konferansepakke 1 og 2.

Innkvartering i enkeltrom på Thon Hotell Bjørneparken kr. 695,- per døgn, inkludert frokost.

 

PÅMELDING innen 15. april

Send e-post til: njff@njff.no

Tlf. 66 79 22 00

 

                        Husk:

Navn:

Tlf/mob:

E-post:

Fakturadresse:

Event.Forening:

Ankomst:                

Avreise:

 

 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.