Droner ikke tillatt på reinsjakt
Publisert 15.02.2016 01:31
Oppdatert 15.02.2016 01:31
Droner ikke tillatt på reinsjakt
Droner er ikke tillatt på jakt, fastslår Miljødirektoratet. Foto: Stock photo © Alessandro Di Noia
Droner ikke tillatt på reinsjakt
- Høhh, kommer jeg på Youtube nå?
Villreinutvalget i Snøhetta fikk i kjølvatnet av fjorårets jakt tips fra andre jegere om at noen hadde benytta droner i samband med reinsjakta. Nå presiserer villreinutvalget at dette er forbudt, og får medhold fra Miljødirektoratet.

​Jaktoppsynet har fått tips om to ​tilfeller av drone-bruk under jakta i fjor. Dette skal ha funnet sted i Dovre kommunes del av nasjonalparken, og i ett av verneområdene i Nesset som hører med til Snøhetta villreinområde. Oppsynet har ikke fått kjennskap til hvorfor dronene ble brukt, men tviler på at hensikten kan ha vært noe anna enn å lokalisere villrein under jakta: 

- Det var jegere som rapporterte begge tilfellene til oss. Det var ingen i jaktoppsynet til stede som observerte eller kunne dokumentere dette. Derfor har ikke sakene fått noe etterspill. Men i framtida vil det bli reagert, fastslår sekretær og oppsynsmann Per Skotvedt i Snøhetta villreinutvalg og Sunndal fjellstyre ifølge Tidens Krav som først omtalte saken.


Presiseres i jaktkontraktene

For å tydeliggjøre at droner ikke er tillatt, vil villreinutvalget nå innarbeide dette som en merknad i alle jegerkontrakter som benyttes i Snøhettaområdet. Men Ingebrigt Stensaas i Miljødirektoratet er helt tydelig på at dette strengt tatt er unødvendig:

- Det er greit at dette presiseres i jegerkontrakter, men det er ikke nødvendig: Droner i denne sammenhengen defineres som luftfartøy, og følgelig er de forbudt jamfør viltlovens § 21, sier Stensaas til Villrein.no.


Klokkeklart lovverk

Flere nysgjerrige jegere har kontakta Miljødirektoratet med spørsmål rundt droner.​ Lovverket er helt klokkeklart i viltlovens § 21:

Det er forbudt under jakt:​

b) å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy til forfølging av vilt eller til avledning av viltets oppmerksomhet fra jegere.

c) å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy utenfor vei til lokalisering av vilt.

d) å løse skudd fra luftfartøy eller motorkjøretøy.

Droner kan benyttes til både å lokalisere, forfølge og å avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren. Ut ifra den kjennskap Miljødirektoratet har til dronenes bruk og funksjon vil det stride mot viltlovens intensjon og bestemmelser.  Derfor er droner forbudt å benytte i forbindelse med jakt, felling og fangst, fastslår Stensaas.​


​Nok teknologi

–Hele samfunnet er i utvikling. Jegerne har jo tatt i bruk både GPS og jaktradio. Men noen ting er unødvendig: Med all den nye teknologien i bakhode må vi tenke tilbake til tida der jegerne måtte vandre flere kilometer inn i skogen for å finne jaktbyttet sitt. Hadde det kommet droner overalt, ville ikke jegeren funnet den samme gode roen ute i naturen, sier jaktkonsulent Roar Lundby i NJFF til NRK Hedmark og Oppland​.

Han mener det er greit å informere om droneforbudet, også i jegerkontraktene, sjøl om det egentlig følger av lovverket: Ny teknologi kan gjøre at noen faller for fristelsen av ren, skjær uvitenhet.

Ifølge IKT-forsker Esten Ingar Grøtli ved SINTEF er imidlertid ikke lokalisering av viltet det drøyeste som "jegerne" kunne brukt droneteknologien til: Det er teknisk mulig å sende en drone programmert med både våpen og utløserknapp - men dette er ikke noe SINTEF ønsker å forske på, understreker Grøtli.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.