Gode tips til effektiv minkfangst
Publisert 15.02.2016 01:31
Oppdatert 15.02.2016 01:31
Så du NRK-dokumentaren i mars om SNO-oppsynsmann Olav Inge Edvardsen og kampen mot mink i Sør-Smøla landskapsvernområde? Edvardsen deler nå sine beste tips etter fire år med systematisk fjerning av mink, både med felleplassering, -typer og luktstoffer.

​​​

I NRK-dokumentaren «Minkmannen og ternene», møtte vi Olav Inge Edvardsen i Statens naturoppsyn (SNO). Han har hatt minkkamp som en del av sitt arbeidsområde i fire år, etter at Fylkesmannen i Møre og Romsdal som et ledd i nasjonal handlingsplan mot mink har bedt SNO prøve å fjerne minken i Sør-Smøla landskapsvernområde. Men Edvardsen mener erfaringene fra denne kampen også kan brukes til liknende aksjoner ellers i landet.​

Det er det tydeligvis flere som har bitt seg merke i, for Edvardsen har fått mange henvendelser i kjølvatnet av programmet som også ble omtalt på NJFF.no. Derfor har han utarbeida en veileder som gir deg mange nyttige tips og råd om effektiv minkjakt med feller. Vi gjengir her deler av innholdet, men du kan også laste ned hele ​tips-veilederen om minkjakt som PDF.


Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

- Jeg har fått mange spørsmål omkring fellefangst etter NRK-dokumentaren på "Ut i naturen" 17. mars. Jeg har samla litt info slik at de fleste spørsmålene kan gis svar på ved å lese dette, skriver Edvardsen i notatet.

- En av de viktigste suksessfaktorene ved fellefangst, er plassering av fella: Fella bør stå slik at minken ikke må leite den opp, men treffer på den når den farter rundt der den pleier. Det beste er å sette fella slik at den stenger av punkter i terrenget der minken passerer, så som bru-kar, mellom store steiner etc. En kan med fordel bygge ledegjerder og hindringer i tillegg, opplyser Edvardsen.

Minken er også sjøl et byttedyr, og søker derfor skjul når den farter rundt. Derfor vil ei felle som er plassert under vegetasjon, under en stein eller gulvet i et sjøhus, ofte fange bedre enn ei felle plassert helt åpent.  


Feller og luktstoff

Edvardsen har best erfaringer med fella Trapper 90. Syningfella kan også fungere, men har et plastrør som inngangsparti. Mange har erfart at minken vegrer seg for å gå inn i det korrugerte (med riller) plastrøret. I Edvardsens notat kan du se flere forslag om hvordan begge felletypene kan modifiseres, men husk alltid «forkammer» (min. 30 cm) og inngangshull på maks 70 mm i diameter, slik at ikke katter, oter, unger, m.m. kan skade seg.

Edvardsens SNO-kollega Ola Eirik Bolme har konkludert med at luktstoffet Kishel's mink gland lure er mest effektivt, og finner støtte i et større EU-finansiert forskningsprosjekt gjennomført på Ytre Hebridene: Kort fortalt ga forsøket et resultat på 0,14 mink/ fellenatt med lukt-sekret, mot 0,03 mink/ fellenatt med fiskeåte. For å holde på luktstoffet, kan man bruke sigarettfilter som legges i ei 0,5 l brusflaske, samt 3-4 filter helt inntil slagmekanismen inne i kassa. 


Fangst på Facebook​​

- Jeg har nylig tatt initiativ til å opprette gruppa «Trapper 90 feller» på Facebook for å legge ut bilder, erfaringer, rapporter med mer. Dette ser ut til å fungere svært bra: Facebook er et effektivt medium for å dele kunnskap og inspirasjon vedr. fellefangst. I tillegg er det to lukkede grupper («Minkfangst og minkjakt» og «Fellefangst») som en kan søke om medlemskap i, opplyser Edvardsen. 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.