2019 blir Villaksens År!
Karina Gjerde
Publisert 05.10.2018 11:01
Oppdatert 11.10.2018 14:13
Midt i disse jakttider er det viktig å ikke glemme våre venner i vannet, og hva er vel da bedre enn å kunne meddele at 2019 blir Villaksens År!
2019 blir Villaksens År!

​​​​​​Lakse-organisasjonene NASCO (Atlanterhavet) og NPAFC (Stillehavet) har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Hensikten med villaksens år her i Norge er å fremme villaksen i et positivt perspektiv. Vi ønsker å fortelle og dele de gode historiene om laks og mennesker, og legge til rette for å skape flere. Det vil komme større kampanjer og arrangementer nasjonalt, men vel så viktig er den lokale aktiviteten.

Laksefiske for alle

I 2017 var det nesten 60.000 som betalte Fiskeravgfiten, som må betales av alle som ønsker å fiske anadrom fisk i våre vassdrag. Samtidig vet vi også fra demografiske undersøkelser at gjennomsnittslaksefiskeren er en middelaldrende mann, så her er det virkelig rom for å invitere inn andre grupper av befolkningen som kvinner og den yngre garde. Laksefiske er for alle!

Laks, friluftsliv og folkehelse

Gjennom året håper vi derfor å få til mange arrangementer lokalt, hvor folk kan melde seg på kurs for å lære å fiske, eller komme på åpen dag i elva. Å drive med laksefiske fremmer både den fysiske, men også psykiske helsa vår. I dagens samfunn er det også et stadig økende problem med depresjon og andre psykiske lidelser. Psykolog Johanne S. Refseth, bedre kjent som «Psykolog med Sovepose» er en av de som fremmer hvor viktig friluftsliv og nærhet til naturen kan være for å oppnå god livskvalitet. Også sykehuset på Sørlandet har utviklet noe de kaller friluftsterapi, da de også mener friluftsliv kan være en viktig nøkkel i god psykisk helse. Alle vi som har drevet med fiske vet vel hvilken glede og mestringsfølelse det gir å få lurt laksen på kroken etter mange timers tålmodighet. Fiske gir økt livsglede og påfyll til kropp og sjel. Et annet viktig aspekt ved laksefisket er selve forholdet man får til naturen. Gjennom å tilbringe timer ved elva, ventende på laksen i all slags vær kjenner man på følelsen av å være en del av naturen rundt oss. Og et ønske om å ta vare på, og å bevare denne naturen. Dette er viktig i en tid hvor stadig press på vår natur og biologiske mangfold gjør seg gjeldende. Ved å få mange ut i elvene, liten som stor, gutt som jente, kan vi sammen jobbe for å ta vare på elvene våre.

Laks – en viktig symbolart

Villaksen er en viktig del av vårt biologiske mangfold, og med hele 1/3 av den totale populasjonen av atlantisk villaks, har Norge et viktig internasjonalt ansvar for å bevare denne arten. I dette året skal heller ikke våre andre anadrome arter glemmes. Vi ønsker også å sette fokus på sjøørret og sjørøye der disse artene spiller en viktig rolle.

Har du noen ideer, innspill eller spørsmål til Villaksens År er det bare å ta kontakt med Karina Gjerde, prosjektleder for Villaksens År på tlf. 66792229/47640748 eller på e-post.​ 

​ Samarbeid og engasjement for villaksen

Organisasjonene bak The International Year of the salmon har et mål om tettere samarbeid innen forskning, men også å skape et engasjement for villaksen hos folk flest. «Salmon and people in a changing world» er temaet for det internasjonale året, og alle land med laks i sine vassdrag tar del i feiringa. Russland åpnet offisielt lakseåret allerede i midten av september! Og i går ble den internasjonale nettsida lansert på yearofthesalmon.org​

Miljødirektoratet leder Norges delegasjon i NASCO og står ansvarlig for feiringa i Norge. De spurte oss i NJFF og Norske Lakseelver om å lede an arbeidet med villaksens år i Norge, noe de takket ja til!  Villaksens år blir finansiert av Miljødirektoratet.​​​​​​​​​2019 blir Villaksens År!

​​Karina Gjerde er ansatt som prosjektleder. Hun er utdannet naturforvalter og lektor i realfag fra NMBU på Ås, der hun skrevet masteroppgaven om sjøørretsmoltens vandringer i Oslofjorden.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.