Seks tips for bedre villsvinjakt
Publisert 12.09.2018 13:49
Oppdatert 14.09.2018 10:47
Seks tips for bedre villsvinjakt
Villsvinet er en jaktbar viltart som på ny har inntatt deler av Østlandet. Det er etablert bestander i Østfold og de er i ferd med å få fotfeste både i Akershus og søndre deler av Hedmark.

​​​Villsvinet er for mange jegere en ny viltart og det kreves kunnskap for å forvalte bestanden på en fornuftig måte. Også jakta kan by på nye utfordringer da dette er nattaktive dyr som opptrer i familiegrupper.

NJFF har derfor utarbeidet noen enkle tips til villsvinjegere som vi håper kan bidra til gode jaktopplevelser og god dyrevelferd i forbindelse med jaktutøvelsen.

Tips til villsvinjegere

​​1: Villsvin er en svartelistet art i Norge - likevel skal den etiske standarden for jaktutøvelsen være høy. Skyt kun i situasjoner du selv mestrer å avgi gode treff i. 

2: Unngå å skyte voksne hunndyr:

  • Voksne hunndyr holder flokken samlet og bidrar til forutsigbar atferd i gruppen. 
  • Villsvin kan føde unger til alle årstider. Det er forbudt å skyte hunndyr som har unger. Under åtejakt kan hunndyr komme på post under næringssøk uten at ungene er synlig i nærheten. Unngå å skyte hunndyr med synlige spener. 
  • Skyt aldri på det første eller største dyret som kommer på post. Dette er ofte et hunndyr.

3: Under jakt med løs hund er det ikke uvanlig at hunden befinner seg nært eller inne i gruppen av villsvin. Få oversikt over situasjonen før det løsnes skudd.

4: Bli kjent med villsvinets anatomi før du starter jakt. Treffområdet er annerledes enn på hjortevilt. 

5: Rett jakttrykket mot unge dyr. Da unngår du å ødelegge flokkstrukturen. 

6: Tren på de skytesituasjoner du må forvente å få under de jaktformer du skal utøve. 

Det svenske villsvinpasset er eksempel på god trening og byr på skytetrening i ulike jaktformer. Skyteskiver finnes i NJFFbutikken. 

  • Åtejakt: 50-80 meter sittende med støtte på stillegående gris.
  • Jakt på skadegjørende svin i åker: 50-80 meter stående med støtte på stillestående gris. 
  • Jakt med hund: skyt på bevegelig mål med trang skyteglenne. 30-50 meter skyteavstand.

Ettersøk

Husk at villsvin oppfører seg annerledes enn hjortevilt når det blir påskutt. Et ettersøk vil kreve mye av både hund og jeger.

NJFF har utarbeidet informasjonsmateriell om ettersøk og materiell for skolering og utdanning av ettersøksekvipasjer. Her er det også mye nyttig for de som ønsker å drive ettersøk av villsvin.​ Les dette her. 

Har du vært på jakt i utlandet?

  • Vask klær, støvler og utstyr (inklusive bil om den er brukt under jaktutøvelsen) grundig før hjemreise.
  • Vask hund og alt hundeutstyr før hjemreise
  • Unngå å ta med kjøtt eller ubehandlete trofeer hjem.
  • Vent minimum 48 timer før du oppsøker grisebesetninger eller foringsplasser/åteplasser for villsvin i Skandinavia. 

Unngå at det er du som innfører afrikansk svinepest! 

Se hele brosjyren som er utarbeidet her! ​

Skitt jakt! 


 


 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
Gjensidige2019
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.