Alle kvinner, gratulerer med dagen!
Silje Klæbo
Publisert 08.03.2019 10:00
Oppdatert 08.03.2019 10:14
Alle kvinner, gratulerer med dagen!
Foto: Roar Hansen
NJFF jobber for å øke andelen kvinnelige jegere, medlemmer, tillitsvalgte og instruktører i NJFF, en organisasjon som historisk sett har vært en mannsbastion. Kvinner har en naturlig plass i jakt- og fiskemiljøet, og det er NJFF som organisasjon ansvarlig for å løfte frem.

​​​​I fjor var hver tredje som bestod jegerprøven kvinne. På 70-tallet var det 400 registrerte kvinnelige jegere i hele Norge. Nå er det over 70 000.

Andelen kvinnelige medlemmer har vokst jevnt de siste årene, og antallet kvinnelige medlemmer økte i 2018 med nesten 500 personer. I 2017 utarbeidet NJFFs kvinneutvalg en strategi for NJFFs kvinnesatsing i årene fremover. Denne ble vedtatt av forbundsstyret, og er førende for hele organisasjonen: fra lokalforeningsstyrene opp til forbundsstyret.

NJFF har som mål at i 2025 skal andelen kvinnelige medlemmer være 20 prosent, mot dagens 12 prosent, og andelen kvinnelig medlemmer under 30 år skal være 50 prosent innen 2025

Les mer om NJFFs strategi for kvinnesatsing.​

Med fokus på aktivitet

Kjernen i NJFFs kvinnesatsing er aktiviteter som senker terskelen og får flere kvinner med ut på jakt og fiske. Over hele landet arrangerer NJFFs lokalforeninger aktiviteter for kvinner som skaper sosiale arenaer. I spissen for dette står driftige lokallagskvinnekontakter. Dette er ildsjeler som har som hovedansvar å skape aktivitet og et sosialt miljø for kvinner i lokalforeningen. På denne måten kan kvinnelige jegere og fiskere møte andre kvinner med samme interesser. I 2018 ble det arrangert over 400 aktiviteter hvor kvinner var målgruppen.

Kvinnenettverket i NJFF

Om lag halvparten av alle lokalforeninger i NJFF har en kvinnekontakt. Som et bindeledd inn mot NJFF sentralt er det i hvert fylke en fylkeskvinnekontakt som har det overordnede ansvaret for fylkesvise arrangementer for kvinner. De er en pådriver for at fylket arrangerer årlige samlinger for kvinnekontaktene i lokalforeningene.

Rådgivende organ for styre og stell

På landsmøtet i 2012 ble det vedtatt å opprette et sentralt kvinneutvalg. Utvalget er et rådgivende organ for forbundsstyret som evaluerer og videreutvikler NJFFs kvinnesatsing. Sammen med NJFFs administrasjon, arrangerer utvalget en årlig konferanse for alle fylkeskvinnekontaktene.

Dedikerte ansatte i NJFF er ansvarlige for de konkrete tiltakene for å nå målene og øke kvinneandelen i medlemsmassen.​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.