Andøymyrene spares for vindkraftanlegg
Espen Farstad
Publisert 25.03.2020 10:21
Oppdatert 25.03.2020 13:54
Andøymyrene spares for vindkraftanlegg
Olje- og energiministeren vedtok i går i praksis å stanse utbygging av det planlagte vindkraftanlegget på Andmyran. NJFF berømmer ministeren for et godt vedtak.

​​​​​NVE ga i 2006 Andmyran Vindpark AS konsesjon til å bygge og drive Andmyran vindkraftverk med en installert effekt på 160 MW. Olje- og energidepartementet opprettholdt vedtaket i 2010. Etter en ny vurdering har Olje- og energiminister Tina Bru valgt ​å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid. I praksis vil nok det bety en stans i vindkraftplanene på Andøya. 

Svært gledelig melding

- Dette er et svært gledelig vedtak for oss som mener det bør være stans i bygging av landbaserte vindkraftanlegg i norsk natur, uttaler ​​Ann Eva Isaksen, 2. nestleder i NJFF, og selv fra Senja rett over fjorden for Andøya. 
- Vi gratulerer de som har arbeidet iherdig med å påpeke hvilke verdifulle naturverdier som ligger i området, og som har nådd fram med sin argumentasjon helt til topps i det politiske systemet. Ved å bevare våtmark og myrer ivaretar vi artsmangfoldet, samtidig som vi bremser klimaendringene. Det er en vinn-vinn-situasjon. 
- Vi skal berømme ministeren for vedtaket, og at hun har tatt til seg ny kunnskap om verdien av våtmarker og myrer for naturen og dyrelivet i en større sammenheng, poengterer Ann Eva Isaksen.​

Verdien av myrene har sunket inn

Olje- og energiminister Tina Bru uttaler selv at: "Dette vindkraftverket inngår i et omfattende og påvist verdifullt myrområde. Etter at konsesjon ble gitt helt tilbake i 2006/2010 foreligger det ny og oppdatert kunnskap om myr og dens betydning for klimaet. Jeg legger vekt på den betydelige endringen som har skjedd i vektleggingen av nedbygging av myr både i Norge og internasjonalt siden den opprinnelige konsesjonen ble gitt."

NJFF er tydelige i spørsmål om vindkraft

Forbundsstyret i NJFF vedtok i april 2019 at:  "Det ikke skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur.​"
Denne tydelige vedtaket gir rom for et stort lokalt og regionalt engasjement. Rundt om i landet er engasjementet mot bygging av vindkraftanlegg stort. Det oppstår stadig nye aksjonsgrupper, og det samarbeides på tvers av ulike organisasjoner. 

Du kan lese mer om NJFFs standpunkt her.​- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.