Åpner for gruvedrift i nasjonal laksefjord
Espen Farstad
Publisert 14.02.2019 12:00
Oppdatert 14.02.2019 13:21
Åpner for gruvedrift i nasjonal laksefjord
Regjeringen gir tillatelse til å starte opp omstridt gruvedrift på Nussir-feltet i Repparfjorden, som er en nasjonal laksefjord. Utilgivelig, mener NJFF.

​– Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Vedtaket fra regjeringen har imidlertid skapt sterke reaksjoner over hele landet. Sametingspresidenten Aili Keskitalo kaller vedtaket for en overkjøring av veldig pressede og utsatte sjøsamiske og reindriftssamiske interesser.

Villaksen ofres

Oppstart av gruvedriften i Repparfjorden vil blant annet medføre at opp til to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam vil bli dumpet i en nasjonal laksefjord hvert år. Hensikten når Stortinget vedtok å etablere nasjonale laksefjorder var å gi særlig viktige villaksstammer en forkjørsrett gjennom å forby menneskelige inngrep i fjordene som kan skade laksen.
- Et slikt inngrep i en nasjonal laksefjord er et utilgivelig brudd på den samfunnsavtalen som ble gjort ved etableringen av en nasjonal laksefjord i Repparfjorden, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF.

Hvor ble det internasjonale villaksåret av?

I år er det det internasjonale villaksåret. Det er en verdensomspennende satsing og fokusering på hvordan vi som nasjoner skal klare å ivareta våre stammer av vill laks. Norge har et særlig ansvar, da vi i utgangspunktet forvalter en stor andel av de ville stammene av atlantisk laks. Dessverre er bestandene i fall. Innsiget av villaks til norskekysten er mer enn halvert på få tiår. Det er en dramatisk utvikling som må møtes med gode tiltak der villaksen settes i fokus. Regjeringen kvitterer altså ut dette satsingsområdet i villaksåret med å åpne for gruvedrift og massedeponering i et særlig viktig villaksområde. Det er svært skuffende og uforståelig, avslutter Fjeldseth.

Dramatisk inngrep

Gruveselskapet Nussir ASA er gitt tillatelse til å deponere masser fra gruvedrifta i den nasjonale laksefjorden i Kvalsund kommune. Nussirs produksjon av 50 000 tonn kobberkonsentrat pr år, gir behov for å deponere 400 000 tonn stein i året.
Deponeringsarealet er anslått til å bli på ca. 8 kvadratkilometer, noe som utgjør 10-15 prosent av Repparfjorden. All bunnfauna i deponiområdet forsvinner som følge av at avgangsmasser plasseres på sjøbunnen.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.