Åpner for ulvejakt innenfor ulvesonen
Espen Farstad
Publisert 18.06.2018 12:00
Oppdatert 20.06.2018 10:07
Åpner for ulvejakt innenfor ulvesonen
Rovviltnemndene i ulvesonen vedtok 19. juni å åpne for felling av tre ulverevir innenfor ulvesonen. Norges Jeger- og Fiskerforbund hilser vedtaket velkommen, og kaller det et viktig veiskille i norsk ulveforvaltning.

​​Det er flokkene Slettås i Hedmark, Mangen som har sitt revirområde på grensa mellom Hedmark og Akershus, og Hobøl i Østfold som er vedtatt tatt ut i nemndas vedtak om felling, i tillegg til 12 enkeltulver utenfor ulvesonen. Vedtaket ble fattet med et flertall på 7 av 10 stemmer.  
- Det er svært bra at rovviltnemndene i region 4 og 5 nå har enes om å ta ut tre familiegrupper med ulv innen sonen, uttaler generalsekretær Espen Søilen. Årets offisielle bestandsstatus viser at vi ligger godt over bestandsmålet som Stortinget har bestemt på 4-6 familiegrupper. Belastningen ved å leve med ulv tett på seg er godt nok dokumentert til at det bør kunne åpnes for uttak også innenfor ulvesonen. På den måten kan man unngå en reservatpolitikk, noe som er i tråd med Stortingets intensjoner rundt ulveforvaltningen.

Bestandsituasjonen tilsier uttak av familiegrupper

Den offisielle bestandsrapporten pr 1. juni 2018 viser at antallet ynglinger innenfor sonen er 8,5 (grenseflokkene medregnet og uttaket av Osdals- og Julussaflokken sist vinter trukket fra). Antallet årlige ynglinger er det dobbelte av bestandsmålets laveste tall (4-6, hvorav 3 helnorske). Et uttak av 3 familiegrupper som foreslått, vil gi tallet 5,5. Man er med andre ord godt innenfor det norske bestandsmålet for ulv.

- Den norske bestanden av ynglende, stasjonære ulver og valpekull har hatt en mer markert vekst de tre siste årene enn tidligere, uttaler Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Bestandsutvikling av ulv i Norge.jpg 

Godt begrunnet vedtak

Rovviltnemndene er inneforstått med at oppnådd bestandsmål alene ikke er nok til å utløse vedtak om felling innenfor sonen, og de brukte derfor god tid på dette temaet i begrunnelsen for vedtaket. Her ble blant annet nevnt utfordringer knyttet til næringsutøvelse – herunder jaktutøvelse både som nærings- og friluftsaktivitet, folks frykt og utrygghet, og allmenne helse- og sikkerhetsmessige hensyn. Det er åpnet for slike vurderinger i naturmangfoldloven § 18c, en hjemmel som ble endret etter påtrykk fra Stortinget etter tidligere runder rundt felling av ulv innenfor ulvesonen.  

Tre familiegrupper i tre fylker

Nemndenes vedtak åpner altså for uttak av tre helnorske revirgrupper med ulv, foreløpig begrenset oppad til totalt 30 individer. Det er flokkene Slettås i Hedmark, Mangen som har sitt revirområde på grensa mellom Hedmark og Akershus, og Hobøl i Østfold som er vedtatt tatt ut i nemndas vedtak om felling.

Ulverevir og familiegrupper 2018.png
Kilde: Rovdata

Et veiskille i norsk ulveforvaltning

- Vi våger å kalle det et veiskille i norsk ulveforvaltning, når man nå omsider går inn for lisensjakt innenfor sonen. Vi har ventet lenge på en aktiv ulveforvaltning i hele ulvens utbredelsesområde. Det var på høy tid at også "reservatbeboerne" innenfor sonen ble hørt, uttaler generalsekretær Søilen.


 

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.