Årsmøter og korona
Publisert 16.03.2020 18:32
Oppdatert 16.03.2020 18:37
Årsmøter og korona
Flere årsmøter er nå avlyst/utsatt på ubestemt tid i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Utsettelsen innebærer at det sittende styret fortsetter å ivareta styreoppgaver inntil årsmøtet blir avholdt og nytt styre valgt.

​​Det er for tiden flere henvendelser vedrørende avvikling av årsmøter. Spørsmålene dreier seg i hovedsak om hvilke gjennomføringskrav som stilles og frist for avvikling.

Frist for avvikling av årsmøter

På bakgrunn av situasjonen knyttet til koronaviruset settes det frist 15.juni 2020 for avvikling av årsmøter i foreninger og fylkeslag. 

Krav til gjennomføring av årsmøter

Det viktigste prinsippet å ivareta er at alle årsmøtesaker blir avgjort demokratisk av medlemmer med stemmerett etter vedtektene. Hos oss er dette alle betalende medlemmer for kontingentåret 2020. Vi har ikke praksis for at et medlem kan stille med fullmakter fra andre i stemmegivningen. Årsmøtet må videre ende ut med en godkjent protokoll.

På grunn av restriksjoner som er besluttet av myndighetene oppfordrer vi foreninger/fylkeslag å vurdere alternative møteformer. Dette under forutsetning av at organisasjonsdemokratiet ivaretas. Bestemmelsene i vedtektene må følges i forhold til frister, håndtering av årsmøtesaker, stemmegivning osv. Nedenfor følger tre eksempler på alternativ gjennomføring.

  1. Utendørsmøte. Denne formen kan gjennomføres under forutsetning av at tilretteleggelsen er i tråd med myndighetenes krav.
  2. Skype/telefonmøter. Dette er en møteform som kan egne seg dersom deltagerantallet ikke er for stort.
  3. Vedtaksbehandling av årsmøtesaker pr. korrespondanse (e-post).

Vi ber dere oppdatere kalenderen hva gjelder avlyste kurs/aktiviteter.

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne på e-post.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.