Ber om en forklaring i "listesaken"
Publisert 10.01.2020 12:22
Oppdatert 10.01.2020 13:08
Ber om en forklaring i
NJFF ber om en forklaring fra Miljødirektoratet etter at de friga navn og bosted på registerte lisensjegere til media. Uheldig og en praksis som straks bør endres mener forbundet.

​​​​​​​Det var Indre Smaalenenes Avis som først publiserte lister over jegere fra sitt distrikt som hadde registrert seg som lisensjegere, noe som er et krav ved deltagelse på lisensjakt etter store rovdyr. Listen over lisensjegere hadde de fått etter henvendelse til Miljødirektoratet, som etter en juridisk vurdering fant det OK å gi fra seg listene på forespørsel fra media. Mange i jegermiljøet har reagert negativt på dette, og stiller seg undrende til en slik praksis. 

Mange gode grunner til å snu

Ulike hensyn tilsier at det straks bør strammes inn på det frislippet som Miljødirektoratet her har iverksatt. Hensynet til personvernet, ofte omfattet av GDPR-regelverket, bør veie tungt. Som lisensjeger "tikker du av" i registreringsskjemaet på nettet, uten at du gir tillatelse til offentliggjøring av navnet ditt. Dette alene burde fått direktoratet til å falle ned på en annen konklusjon. 
I tillegg er det uklokt å offentliggjøre navn på potensielle deltagere i en aktivitet som rovviltjakt, der vi vet at debattfrontene er unødvendig harde og til dels hatske. 
Mange har også påpekt at en liste som den som nå er offentliggjort i realiteten er en liste over våpeneiere. Slikt bør ikke sirkulere fritt. vi er opptatt av et sikkert og godt våpenhold i Norge, og da bør ikke slike lister sirkulere i miljøer der de kan friste til misbruk.

Ber om en forklaring

NJFF tok umiddelbart fatt i saken og ba om en forklaring på hva som har skjedd i Miljødirektoratets vurdering i denne saken. Slik NJFF ser det er dette en betenklig endring av gjeldende praksis hva gjelder håndtering av personopplysninger som kan kobles til våpenhold. Vi har en streng praksis når det gjelder håndtering knyttet til våpenhold i Norge, og det er en bevisst valgt linje. Våpenregisteret forvaltes av politiet, og de er gjennomående svært restriktive i sin forvaltning av de opplysningene de der har samlet.

Det er berammet et møte mellom NJFF og Miljødirektoratet 17. januar.  - Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.