Ber om et statlig fond til miljøopprydding på skytebanene
Publisert 02.07.2020 13:35
Oppdatert 02.07.2020 14:23
Ber om et statlig fond til miljøopprydding på skytebanene
Miljødirektoratet har startet et arbeid med å kartlegge miljøutfordringer på landets skytebaner. - Et nødvendig arbeid, sier NJFFs generalsekretær, men potensielt økonomisk utfordrende for de som er ansvarlige for skytebanene.

​​​​Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å kartlegge nedlagte skytebaner, og vurdere eventuell regulering av grunnforurensning fra aktive sivile skytebaner. Dette er et omfattende arbeid og med potensielt svært kostbare tiltak i bakkant. ​

Økonomisk bekymring

Det har vært flere enkeltepisoder i media rundt skytebaneforurensing de siste åra. Ved enkelte skyteanlegg har det vært avdekket uakseptable  forhold. Mye av dette er fra annen tid, før det ble innført forbud mot bruk av blyhagl på våre haglebaner. 
- Det er ikke negativitet i vår organisasjon for å kartlegge miljøsituasjonen rundt våre skytebaner, sier Eldar Berli, generalsekretær i NJFF.
- Vi ønsker selvfølgelig ikke å være en kilde til unødvendig forurensing, og bidrar gjerne til opprydding der det er påkrevd, men det er en berettiget frykt hos oss for de mulige økonomiske konsekvensene som kan komme ut av et slikt kartleggingsarbeid. I praksis vil ingen jeger- eller skytterforeninger kunne finansiere sanering av nedlagte skytebaner.
- Vi står forøvrig selv på trappene for et større arbeid med å kartlegge kapasitet, restriksjoner og bruk av egne skyteanlegg, et arbeid som kan sammenstilles med direktoratets arbeid for å sikre et godt helhetsbilde av skytebanesituasjonen, sier Berli. 

Skytterorganisasjonene.jpg

Skytter-Norge er samlet

Nå har landets viktigste skytterorganisasjoner, Det frivillige Skyttervesen, Norges Skytterforbund, Norges Skiskytterforbund og Norges Jeger- og Fiskerforbund, gått sammen om en henvendelse til departementet om å  ​sette i gang et arbeid med å etablere en finansieringsordning for både oppryddingstiltak og ekstraordinære miljøtiltak på sivile skytebaner. ​Skytterorganisasjonene ser det som mest naturlig at en slik ordning finansieres gjennom et statlig fond.

I brevet pekes det på at organisasjonene er svært bekymret for at eventuelle oppryddinger vil kunne påføre frivillige foreninger og/eller grunneiere urimelige kostnader, og at de således straffes for utøvelse av en legal aktivitet som har vært og er ønsket i samfunnet. En vesentlig del av forurensningen på skytebanene stammer fra samfunnsnyttig virksomhet i form av obligatorisk trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere, politiets trening og Forsvarets bruk av sivile skytebaner. Dette gjelder både for nedlagte skytebaner, og for skytebaner som brukes i dag.

Les hele brevet til KLD fra skytterorganisasjonene her.pdf

 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.