Ber om tiltak for å redde storørreten
Publisert 08.02.2016 19:09
Oppdatert 07.03.2016 16:13
Georg Fredrik Rieber-Mohn, arkitekt bak de nasjonale laksevassdragene, tar sammen med Ringerike Sportsfiskere og Gudbrandsdalen Fiskeforening initiativ til å etablere et storørretutvalg med bredt mandat. NJFF støtter tiltaket.
​​​​
Storørret på gytevandring ved Hunderfossen. Foto: Arnt Mollan.​

- Basert på erfaringene med villaksarbeidet, er det svært gode grunner til å forvalte storørreten som villaks. Den er like gammel, og representerer den norske urørreten. Nå er den på et bestandsmessig lavmål. Den trenger et løft og et særskilt vern, ellers kan det gå helt galt, advarer Rieber-Mohn i siste nummer av Jakt & Fiske, som akkurat er lagt ut for salg i bladkioskene.

Sammen med Ringerike Sportsfiskere og Gudbrandsdalen Fiskeforening foreslår Rieber-Mohn å etablere et storørretutvalg etter modell fra Villaksutvalget, som i 1999 foreslo å etablere de nasjonale laksevassdragene og -fjordene. Målet med utvalget vil være å gi storørreten særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdragene.


Enkle grep - stor effekt​

- Det er ikke alltid så mye som skal til for å bedre forholdene. Etter innspill fra oss om smartere regulering av flomlukene i Hunderfossen, ledes fisken nå mer effektivt forbi Eidsivas kraftturbiner. I høst kunne vi se enorme mengder storørret og satte ny rekord i gytefisk-tellingene, forteller NINA-forsker Morten Kraabøl til Jakt & Fiske. 

Han mener kunnskapen fra lakseforvaltninga i regulerte vassdrag kan overføres direkte til storørreten: Mens laksen vandrer ut i havet for å vokse seg stor, bruker storørreten innsjøen på samme måte.


Støttes av NJFF​​

Ei kartlegging for snart 20 år sia viste at Norge har 165 storørretstammer, hovedsakelig på Østlandet. 10 av disse var gått tapt, 28 var kraftig redusert og 95 var klassifisert som sårbare. Kun 32 stammer var livskraftige. Trolig er situasjonen forverra i dag, etter ytterligere tjue år med menneskelig påvirkning: Hovedårsak er trolig vasskraftsutbygginger som ødelegger både gyte- og oppvekstområder, samt lager ​vandringshinder. Andre inngrep i elvene forsterker problemet.

NJFF støtter innspillet fra Rieber-Mohn og vil be Klima- og miljøverndepartementet nedsette et offentlig utvalg. Dette skal utrede landets storørretstammer og foreslå nasjonale storørretvassdrag etter modell av nasjonale laksevassdrag. Det er også et mål at storørreten også får samme ikon-status som villaksen, med tilhørende prioriteringer i statsbudsjettet. Det vil fremme sportsfisket i de store innlandsvassdragene, med tilhørende verdiskapning.


Tyrifjorden og Bandak i startgropa​

Også andre steder enn i Gudbrandsdalslågen er det ting i emning for storørreten: I Tyrifjorden har Fylkesmannen registrert tiltakende bekymring for fiskebestanden etter meldinger om dårlig gyteoppgang i Randselva, og foreslår nå strengere regler for fisket​.​​ Forslaget omfatter blant anna garnforbud høst og vår (Steinsfjorden unntatt), kortere fisketid i elvene, forbud mot utrigger og djuprigger, samt maks fire stenger per båt.

I Bandak har Fylkesmannen i Telemark satt sammen ei arbeidsgruppe bestående av Tokke kommune (ordfører og rådmann), Statkraft på ledelsesnivå, NVE, Grunneierlaget, Jeger og Fisk i Dalen og Fylkesmannen. I samband med revisjon av Lio Kraftverk i Tokkeåi jobbes det hardt for å få strengere krav til Statkraft, der Uni Miljø i Bergen er kobla på som faginstans.

- Vi ser på tiltak som fjerning av gjengrodde områder, sørge for at elvebunnen er riktig, forbedre terskler, legge ut gytegrus og vurdere om andre tiltak er nødvendige. Gjennom radiomerking av ørreten har vi samla sett et veldig godt kunnskapsnivå for å gjøre målretta tiltak kan gi økt rekruttering og økt overlevelse hos storørreten, rådgiver Marianne Kanstad hos fylkesmannen i Telemark til NRK Telemark​.


- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.