Bli med på ulvedemonstrasjonen!
Publisert 21.12.2018 18:18
Oppdatert 08.01.2019 21:06
Bli med på ulvedemonstrasjonen!
Det er duket for nok en kraftfull markering mot regjeringens ulvepolitikk i Oslo den 8. januar.

​​​​​​​Regjeringen Solberg uthuler ulveforliket fra Stortinget. Nok en gang er rovviltnemndenes vedtak og Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv overprøvd av regjeringen. Resultatet er en ulvebestand høyt over det Stortinget har bestemt, og en økende frustrasjon blant de som lever med ulven.

Følger ikke opp Stortingets vedtak

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har underkjent rovviltnemndenes vedtak om felling av tre familiegrupper med ulv innenfor sonen, og tillater kun uttak av en familiegruppe på Slettås i Hedmark. Bestandssituasjonen tilsier at det er rom for uttak av alle tre gruppene uten at det går på bekostning av Stortingets fastsatte bestandsmål på 4-6 familiegrupper. Det er bekreftet av Miljødirektoratet. Etter Elvestuens vedtak vil vi sitte igjen med 7,5 ynglende familiegrupper, selv etter uttaket av Slettåsflokken. Dette provoserer mange. 

Stor demonstrasjon

Det er lagt opp til en politisk markering i Oslo den 8. januar kl 18.00, med fakkeltog fra Youngstorget til Stortinget. Det skal bli en kraftfull, tydelig og fredelig markering av at regjeringens ulvepolitikk ikke er akseptabel. Det er Norges Jeger- og Fiskerforbund som står bak arrangementet i samarbeid med Norges Bondelag, Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk.
Vi oppfordrer alle om å møte opp og vise sin motstand mot regjeringens ulvepolitikk.

Parolene i fakkeltoget

Organisasjonene har samlet seg om følgende hovedparoler:

«Stortinget bestemmer»

«Regjeringen må etterleve Stortingets bestandsmål»

I tillegg vil hver organisasjon kunne ha sine egne paroler. NJFF vil i tillegg benytte denne:

«Jegerne må bli hørt»

Praktisk informasjon 

Det arbeides fylkesvis med å organisere felles transport der det er ønskelig/naturlig. ​Oppdatert informasjon om demonstrasjonen finner du på denne linken:
https://www.facebook.com/events/263525874344205/
eller ved å søke opp arrangementet på Facebook:
«Still opp på Rovdyrpolitisk fakkeltog»

Vi sees i Oslo den 8. januar! 


 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.