Skjæring minsker blyfaren 1000 ganger
Publisert 08.02.2016 19:04
Oppdatert 13.09.2016 16:42
Mattilsynet publiserer idag en rapport om bly fra kulefragmenter i elgkjøttdeig. Prøvene viser en relativt stor andel med høyt blynivå. NJFF anbefaler jegerne skjære 10 cm rundt sårkanalen, noe som ifølge svensk forskning minsker blymengden 1000 ganger.

​​​​​​​​Mattilsynets analyserapport er en del av oppfølgingen etter risikovurder​​ingen fra Vitenskapskomiteen for matsikkerhet (VKM) om blyeksponering som følge av konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyammunisjon (2013). 

Det er analysert i alt 150 prøver av kvernet elgkjøttdeig fra kjøttspesialforretninger og noen dagligvarebutikker. Hovedkonklusjonen er at det er en relativt stor andel av disse prøvene som har blyverdier over det som er antatt anbefalt, selv om det ikke finnes anbefalte grenseverdier for viltkjøtt i dag.

Her kan du lese mer om rapporten på Mattilsynets nettsider​.


Tar rapporten på alvor​

- Som en seriøs og kunnskapsbasert interesseorganisasjon for landets jegere, er NJFF opptatt av at håndtering og konsum av viltkjøtt foregår på en god og trygg måte. Når det framkommer ny kunnskap rundt vår jaktutøvelse og vilthåndtering, er vi selvsagt opptatte av å ta til oss denne nye kunnskapen og formidle gode råd til jegerne, understreker NJFFs informasjonssjef Espen Farstad. 

NJFF utarbeider i disse dager en ammunisjonsguide for landets jegere. Der vil det bli gitt klare anbefalinger i valg av ammunisjon tilpasset ulike typer jakt. Riktig patronvalg ut fra behovet for å minimalisere blyfaren i hjorteviltkjøtt vil også bli vektlagt her.​


NJFFs anbefalinger

Jegerne kan selv redusere risikoen for å få i seg bly gjennom viltkjøtt med relativt enkle tiltak. NJFF anbefaler derfor hjorteviltjegerne følgende:

  • Benytt ammunisjon som minimaliserer bly fragmentering i kjøttet. Det vil si loddede (bonded) kuler eller homogene blyfrie kuler for de som har våpen der denne ammunisjonen kan benyttes innenfor kravene til anslagsenergi.
  • Alt kjøtt som er synlig berørt i sårkanalen må vekk. Skjær deretter godt rundt sårkanalen, minst 10 cm. Da minimaliserer man faren for blyforurensing med rundt 1000 ganger i følge anbefalinger fra det svenske Livsmedelverket.


​Viltkjøtt er mat av høy kvalitet

Samtidig med at man får ny kunnskap og omsetter dette til en bedre praksis for jakta og håndtering av slaktet, er NJFF opptatt av at det ikke spres unødig frykt rundt konsum av viltkjøtt. Tiltakene som anbefales må stå i et fornuftig forhold til de helsemessige utfordringer man ser.

- Undersøkelser av blodverdiene hos jegere og andre storkonsumenter av viltkjøtt viser at blyverdiene er så vidt lave at det ikke er grunn til å dramatisere situasjonen, noe som ble dokumentert i Folkehelseinstituttets undersøkelse fra 2012/2013. Som en konklusjon vil NJFF ønske landets hjorteviltjegere en god jakthøst, i visshet om at man med enkle grep kan forebygge blyrisikoen. Kjøtt fra vilt er kortreist, økologisk mat av høy kvalitet om det behandles på riktig måte, fastslår Farstad.


Gode råd fra svenskene​​​

Det svenske Livsmedelsverket er mer konkrete enn det norske Mattilsynet i å gi gode råd om hvordan man minsker risikoen for å få i seg bly via rifleskutt viltkjøtt: Gjennom å skjære vekk alt kjøtt fra sårkanalen der kula har gått gjennom, samt en radius på ytterligere 10 cm, er det mulig å redusere blyinnholdet med 1000 ganger. Stykningsdeler som ligger langt fra sårkanalen, så som steik, filet, hals, lår og legg har ikke forhøyde blyverdier og kan konsumeres slik de er, heter det i Livsmedelsverkets anbefaling.

Du kan lese mer i rapportene fra Livsmedelsverket:

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.