Bremsene på i vindkraftsaken
Publisert 19.06.2020 12:32
Oppdatert 19.06.2020 13:05
Bremsene på i vindkraftsaken
Regjeringen tar rev i seilene i vindkraftsaken etter massive protester over hele landet. Et gledelig skritt i riktig retning, kommenterer styreleder i NJFF.

​​​​I dag holdt olje- og energiminister Tina Bru og klima og miljøminister Sveinung Rotevatn pressekonferanse om ny stortingsmelding om vindkraft på land (vindkraftmeldingen).
Bru sa at det legges opp til en historisk innstramming i konsesjonssystemet. Blant annet ved at en korter inn tidsløpet fra søknad foreligger til bygging eventuelt starter – rammens sies å være 6-7 år (til i dag har dette ofte tatt 10-15 år). Det legges også opp til innskjerping i muligheten for å gjøre endringer i prosjektene underveis og mulighet for tidlig avslag på prosjekter som av ulike årsaker er åpenbart dårlige.

Gledelig innstramming

- Dette var på høy tid, kommenterer en åpenbart fornøyd Knut Arne Gjems, leder i NJFF. 
- Forbundsstyret i NJFF fattet allerede i april 2019 et klokkeklart vedtak om å arbeide mot at det skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur. Enhgasjementet rundt om i landet er stort, og mange av våre foreninger og fylkeslag bruker mye tid på vindkraftsaker lokalt og regionalt. For oss er det en spore til videre innsats at det nå ser ut som om protestene fra hele landet også blir lyttet til i regjeringen.   

NJFF henger på videre

Tina Bru presisterte under pressekonferansen at gitte konsesjoner ligger fast og at akkurat denne meldingen handler om kommende konsesjoner. 

NJFF har ikke fått satt seg inn i detaljene i stortingsmeldingen enda, men så langt ser det ut til at vi har fått gehør for mange av våre innspill til Olje- og energidepartementet, og at departementet synes å ha tatt hensyn til det folkelige opprøret som har bredt seg rundt den nedbyggingen av norsk natur vindkraft på land representerer.

- Vindkraftmeldingen vil ikke behandles i Stortinget før til høsten. NJFF vil sammen med samarbeidende organisasjoner følge saken tett for å få til ytterlige forbedringer i tråd med vårt syn, avslutter Gjems. ​​​

NJFFs syn på vindkraft:

  • Det ikke skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur.
  • For de landbaserte vindkraftverkene som har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet, herunder jakt og fiske ivaretas.
  • Myndighetene bør stimulere til utvikling av havvindprosjekter som alternativ for landbasert vindkraftutbygging.​
Les mer utdypende om NJFFs syn på vindkraft.​- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.